Roszczenia jednorodzajowe – czyli gdy co najmniej 10 osób ma wspólne żądanie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Aby dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym konieczne jest spełnienie przesłanek ustawowych. Kluczowe jest dochodzenie roszczeń jednego rodzaju przez co najmniej 10 osób. Muszą być one oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Z orzecznictwa wynika, że przesłankę taką należy rozumieć w ten sposób, że żądania z nich wynikające są wspólne dla wszystkich członków grupy.

18.12.2021

Na zdalną z togą, bez papierosa i kawy - savoir vivre w dobie nowoczesnych rozpraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Udział w rozprawie zdalnej lub odmiejscowionej nie należy już do rzadkości. Adwokaci i radcy prawni powinni więc pamiętać, że w kontakcie z sądem niezmiennie obowiązują pewne zasady, dzięki którym okazują sądowi szacunek. I choć wiele kwestii nie jest uregulowanych, to przykładowo togę warto mieć na sobie lub pod ręką, a popijanie kawy czy herbaty może być przez sąd źle odebrane.

18.12.2021

Sędzia św. Mikołajem? KRS ma wątpliwości

Wymiar sprawiedliwości

Udział sędziego, z wykorzystaniem swojego statusu, w akcjach charytatywnych jest niedopuszczalny - uważa Krajowa Rada Sądownictwa. Podjęła w tej sprawie uchwałę, w które powołała się na sędziowskie zasady etyki. Wskazała przy tym jednak, że wspieranie działalności charytatywnej jest co do zasady słuszne społecznie.

18.12.2021

KRS protestuje przeciwko bojkotowi wyborów do tego organu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa godzi wprost w interes wymiaru sprawiedliwości - stwierdziła w opublikowanym w piątek oświadczeniu KRS. I dodał, że atmosfera zagrożenia i zastraszenia powoduje, że sędziowie, bojąc się napiętnowania, nie chcą wziąć udziału w tych wyborach. Do bojkotu tych wyborów wezwało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

17.12.2021

Kowalski idzie do sądu i dostaje po kieszeni

Wymiar sprawiedliwości

Jednym ze skutków dużej noweli procedury cywilnej z 2019 r. jest wzrost opłat sądowych. Sędziowie i pełnomocnicy alarmują, że obecne czasem przewyższają nawet 10 proc. wartości przedmiotu sporu, chociaż podstawą jest zasada, że jest to 5 proc. Do tego dochodzi m.in. konieczność zapłaty 100 zł za wniosek o uzasadnienie każdego rozstrzygnięcia sądu - nie tylko wyroku. A to jest warunkiem apelacji czy zażalenia.

17.12.2021

Sądy administracyjne mogłyby odciążyć powszechne, ale zła reforma pogrąży jedne i drugie

Wymiar sprawiedliwości

Sądy powszechne, szczególnie rejonowe, przytłoczone są nadmiarem spraw. Według resortu sprawiedliwości rozwiązaniem ma być planowane spłaszczenie struktury sądownictwa i projektowane sądy pokoju. Coraz głośniej słychać też o możliwym zmniejszeniu ich kognicji na rzecz sądów administracyjnych. I choć część prawników widzi w tym plusy, to dominuje opinia, że nieprzemyślana reforma uderzy w jedne i drugie.

17.12.2021

Rzecznik TSUE: Można odmówić wykonania ENA, gdy sprawę ma rozpatrywać wadliwie powołany sędzia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Państwo członkowskie UE może odmówić wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, gdy sprawa jest przedmiotem zainteresowania władzy wykonawczej, które wykracza poza konkretne elementy zarzucanych przestępstw i naraża przekazywaną osobę na ryzyko, że sprawa nie zostanie obiektywnie rozpatrzona. Powodem może być wadliwe powołanie sędziego, ale to musi być wykazane w odniesieniu do konkretnej sprawy.

16.12.2021

Sędzia pokoju z konstytucją może być na bakier

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydencki projekt o sądach pokoju nie zakłada zmian w konstytucji. Jego autorzy wprost wskazują w uzasadnieniu, że nie jest to potrzebne. Nieco inaczej patrzą na to prawnicy - ich wątpliwości konstytucyjne budzi choćby kadencyjność sędziów, powoływanie w wyborach powszechnych i udział w całym procesie Krajowej Rady Sądownictwa. O konieczności zmian w konstytucji mówiło też MS, ale przy swoim projekcie.

16.12.2021

Popularyzacja LegalTech, szkolenia dla aplikantów i adwokatów - Wolters Kluwer rozwija współpracę z NRA

Prawnicy Rynek LegalTech

Wolters Kluwer Polska i Naczelna Rada Adwokacka zawarły umowę, której celem jest zacieśnianie współpracy. Chodzi m.in. o popularyzację zagadnień z obszaru LegalTech, organizowanie szkoleń dla aplikantów i adwokatów oraz pogłębienie współpracy wydawniczej. To kolejny etap współdziałania z samorządami prawniczymi, wydawnictwo od kilku lat współpracuje już m.in. z Krajową Izbą Radców Prawnych.

15.12.2021

Wyrok brytyjskiego sądu odblokuje zaległe ekstradycje do Polski

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Na początku grudnia londyński High Court of Justice wydał orzeczenie w sprawie dwóch Polaków ściganych europejskimi nakazami aresztowania. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że skutkiem tego wyroku będzie odblokowanie zaległych ekstradycji - do Polski może teraz trafić nawet 430 osób ściganych międzynarodowymi listami gończymi.

15.12.2021

Rząd: Najpierw zgoda na unijne fundusze, potem projekt ws. Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W pierwszej kolejności Komisja Europejska musi zgodzić się na prozumienie w sprawie realizacji przez Polskę Krajowego Planu Odbudowy, a potem polskie władze przedstawią projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Taki scenariusz prezentują kolejni przedstawiciele polskiego rządu, w tym premier. Nie wyjaśniają jednak, czy jest na to zgoda Komisji Europejskiej.

14.12.2021

MS broni decyzji w sprawie nagród - decydować mają prezesi i dyrektorzy sądów

Wymiar sprawiedliwości

W sądach trwa burza po wytycznych ministerstwa dotyczących tegorocznych nagród. Jednym z kryteriów ma być 100 proc. frekwencja w październiku - kiedy to wiele osób poszło na L4 w związku z protestami i Covid-19. W odpowiedzi na poselską interpelację, resort zapewnia jednak, że decyzje w indywidualnych sprawach i w zakresie wysokości przyznawanych środków zależą od dyrektorów i prezesów sądów.

13.12.2021

Radca kwestionował status neosędziów - rzecznik Radzik domaga się dyscyplinarki

Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny w trakcie rozpoznawania przez Sąd Apelacyjny w Krakowie zażalenia miał zakwestionować status części sędziów Sądu Najwyższego, wnioskując o wyłączenie ich od rozpoznawania sprawy, bo nie są sędziami. Teraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych wystąpił do rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych, by sprawdził czy nie doszło do przewinienia dyscyplinarnego.

13.12.2021

Zdalne rozprawy – komplikacje to ich drugie imię

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Coraz więcej rozpraw sądowych prowadzonych jest w zdalnej lub hybrydowej formule. Problem w tym, że w choć w dużej liczbie przypadków wszystko działa jak należy, problemy techniczne też nadal zdarzają się regularnie. Sędziowie, ale też adwokaci i radcy podkreślają, że tego nie można lekceważyć. A do tego dochodzą inne nieprzewidziane sytuacje, które czynią te rozprawy niesztampowymi.

11.12.2021

Nowinki technologiczne nie wystarczą, ważna jest ich przydatność na rynku prawnym

Wymiar sprawiedliwości

Szybkość, efektywność, przewidywalność, zgodność ze standardami i to międzynarodowymi - to coraz częstsze oczekiwania klientów wobec prawników i działów prawnych, w kontekście nowych technologii. Co więcej, ważne jest również to, by efekty współpracy - np. umowy - były czytelne, przejrzyste i zrozumiałe, bo klient chce być świadomy, wiedzieć co i z czego wynika.

10.12.2021

Sygnalista w sądzie konieczny, ale będzie miał "pod górkę"

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sądy do wdrażania przepisów o sygnalistach podchodzą według zasady "jak mus, to mus". W efekcie tworzone procedury niewiele mają wspólnego z ideą tego rozwiązania. W wielu sądach sygnalista o nieprawidłowościach będzie musiał informować przełożonego i to tego, który odpowiada np. za kwestie kadrowe. Chętnych więc pewnie nie będzie. A związki już wieszczą, że mechanizm nie zadziała.

10.12.2021

Prof. Adam Bodnar chce dotrzeć do młodych w audycjach o prawie

Prawnicy

W środy wieczorem, w radiu Newonce, prof. Adam Bodnar prowadzi audycję, w której rozmawia na tematy związane z demokracją, prawami człowieka, praworządnością i – jak sam mówi – wszystkim tym, co składa się na to, by nasze państwo lepiej funkcjonowało. Słuchacze, należący raczej do młodszego pokolenia, mogą liczyć na porcję edukacji prawnej.

09.12.2021

Za obrazę sądu - kara, ale dopiero po uprawomocnieniu postanowienia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce utemperować nie tylko emocje na salach sądowych, ale też w pismach procesowych i podczas rozpraw online. Krewkim stronom i pełnomocnikom grozić będzie, jak dotąd, grzywna lub nawet 14 dni pozbawienia wolności. Jeśli jednak urażony zostanie bezpośrednio sędzia lub członek składu sędziowskiego, decyzję o karze podejmie jednoosobowo inny skład. I to nawet pod nieobecność winnego.

09.12.2021

Iustitia nawołuje do bojkotu wyborów do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie wystartujemy w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa tak długo, jak długo będzie wybierana przez polityków. Nie jest naszym celem znaleźć się w Radzie, która zabija państwo prawa - stwierdził prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. Krystian Markiewicz. I poinformował, że w przyjętym stanowisku zarząd Iustitii wzywa sędziów do dalszego bojkotu sejmowego trybu wyboru sędziów do KRS.

08.12.2021

Pije, bije, ale nie ma zarzutu? Przed rozwodem będzie mediacja

Wymiar sprawiedliwości

Rozwody osób wychowujących małoletnie dzieci ma poprzedzać postępowanie informacyjne i - jeśli wyrażą zgodę - mediacja. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje by z tego obowiązku wyłączyć przypadki, w których jeden z małżonków jest prawomocnie skazany lub ma zarzuty dotyczące przemocy domowej. Jednak wyłączenie nie obejmie spraw, w których np. stosowano natychmiastową izolację przemocowca, czy niebieską kartę.

08.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski