Do prezydenta trafiła kolejna nominacja na sędziego Izby Dyscyplinarnej SN

Wymiar sprawiedliwości

Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa o powołanie członka tej Rady sędziego Rafała Puchalskiego do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego trafił do prezydenta. Ostateczna decyzja o nominacji będzie należała do głowy państwa. W styczniu ubiegłego roku KRS wybrała Puchalskiego, obok pięciu innych kandydatów, na sędziego Izby Dyscyplinarnej

27.07.2021

Sędziowie TK w stanie spoczynku w obronie Marka Safjana, po publikacji Gazety Polskiej

Wymiar sprawiedliwości

"Gazeta Polska" na okładce zaplanowanego na jutro wydania umieściła zdjęcie prof. Safjana z podpisem mówiącym o tym, że ojciec profesora był rzekomo "funkcjonariuszem hitlerowskiego Grenzschutzu" i "współpracownikiem sowieckiej Informacji Wojskowej", a profesor "Wydał wyrok na Polskę". Głos zajęło 26 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, którzy domagają się, aby sprawą szkalowania prof. Safjana zajęła się prokuratura.

27.07.2021

Obywatele i firmy priorytetem przy informatyzacji sądów

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Punktem odniesienia dla wprowadzanych w życie projektów informatyzujących polski wymiar sprawiedliwości powinni być obywatele oraz przedsiębiorcy, a nie profesjonalni pełnomocnicy. Większy nacisk powinien zostać położony na to, by dobrze tłumaczyć funkcjonalności portali sądowych i projektować je w taki sposób, by trudno było o ewentualne błędy przy składaniu wniosków i pism.

27.07.2021

Prokuratura ściga za bluźnierstwo, radni biorą się za czarownice

Policja konfiskuje przedmioty, które obraziły lub potencjalnie mogą obrażać uczucia religijne. Radni dywagują, czy przebieranie się za czarownice jest propagowaniem okultyzmu. Przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych są nadużywane i zmierzają w kierunku ścigania przez władzę świecką przewinień, które powinny być raczej przedmiotem debaty na sądzie ostatecznym.

26.07.2021

Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi NIK

Administracja publiczna

W piątek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wpłynął wniosek Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi, prezesowi NIK - potwierdza Kancelaria Sejmu. Śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Według senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, b. prezesa NIK, koincydencja czasowa wniosku prokuratury w sprawie szefa NIK i zatrzymania jego syna budzi wątpliwości.

23.07.2021

Marcin Wiącek, nowy RPO, złożył ślubowanie przed Sejmem

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Dr hab. Marcin Wiącek, nowy Rzecznik Praw Obywatelskich, złożył w piątek ślubowanie przed Sejmem. Prawnik zastąpił na tym stanowisku dr hab. Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku.

23.07.2021

Sędziowie bardziej cenią opinie "instytutów" niż biegłych, a te często są wadliwe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jak grzyby po deszczu powstają firmy, które specjalizują się w wydawaniu opinii dla sądów. Problem w tym, że często nie wiadomo kto je sporządza, na jakim sprzęcie i na podstawie jakiej metodologii - a to co trafia do sądu, pozostawia sporo do życzenia. Tymczasem w sądach nadal pokutuje przekonanie, że to co przedstawi instytucja badawcza, jest wartościowe.

23.07.2021

Senat przerwał do piątku wybór prezesa IPN

Wymiar sprawiedliwości

W piątek senatorowie będą kontynuować zadawanie pytań Karolowi Nawrockiemu przed podjęciem decyzji w sprawie jego kandydatury na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W czwartek wybór został przerwany. Przerwę ogłosił wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Przeciwni byli senatorowie PiS, m.in. wicemarszałek Senatu Marek Pęk, którzy określili zarządzenie przerwy jako skandal.

22.07.2021

Sądy niezbyt przychylne nowym technologiom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pandemia COVID–19 przyśpieszyła implementację narzędzi umożliwiających dostęp online do sądu. Ciągle nie jest on jednak wystarczający. Zdalne procedowanie musi respektować prawo „publicznej rozprawy”. Nie może też pomijać wykluczonych cyfrowo – m.in. takie wnioski wynikają z opublikowanego w czwartek raportu „Wdrażanie nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości”.

22.07.2021

Europejski Trybunał Praw Człowieka też kwestionuje status Izby Dyscyplinarnej SN

Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wydanym w czwartek wyroku stwierdził "poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po reformie legislacyjnej". Skargę do Trybunału wniosła adwokat, która została zawieszona w czynnościach przez nowo utworzoną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Eksperci spodziewają się teraz lawiny podobnych spraw.

22.07.2021

Senat proponuje zwolnienie z kosztów sądowych w e-postępowaniu

Wymiar sprawiedliwości

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - nad tym senackim projektem debatował Sejm. Rozwiązanie, z uwagi na swój automatyzm, nie będzie dodatkowo angażowało wymiaru sprawiedliwości w ocenę, czy sytuacja majątkowa strony pozwala na zwolnienie od tych kosztów.

22.07.2021

Senat: Marcin Wiącek może zostać nowym rzecznikiem praw obywatelskich

Wymiar sprawiedliwości

Senat zgodził się w środę na powołanie wybranego 8 lipca br. przez Sejm prof. Marcina Wiącka na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Do objęcia urzędu konieczne jest jeszcze złożenie ślubowania. Od 16 lipca nikt nie sprawuje tego urzędu, ponieważ po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia br. dotychczasowy rzecznik Adam Bodnar zakończył swoją misję.

21.07.2021

Dentons doradcą przy finansowaniu rozbudowy największej farmy wiatrowej w Polsce

Prawnicy Prawo gospodarcze

Zespoły Bankowości i Finansów oraz Energetyki i Zasobów Naturalnych kancelarii Dentons doradzały instytucjom finansującym, w tym Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, DNB Bank Polska, mBank, Bankowi Pekao oraz PZU, w związku z finansowaniem udzielonym spółce celowej Potęgowo Mashav na rozbudowę farmy wiatrowej Potęgowo.

21.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN ogłasza, że rozpoznaje sprawy sędziów i odwołuje posiedzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego kieruje się orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a nie zakazem orzekania wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE. W najbliższych tygodniach miała zająć się pięcioma sprawami - dotyczących trzech sędziów i dwóch prokuratorów. W ostatniej chwili przełożono terminy na wrzesień.

21.07.2021

Publiczność sądowa w kapciach poczeka na linki do NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowe uregulowania antycovidowe zakładają, że zasadą procedowania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest rozprawa on-line, czyli poprzez transmisję internetową. Izba zajmująca się podatkami uruchomiła już przekaz elektroniczny, lecz tylko do rozpraw jawnych. Natomiast Izba Ogólnoadministracyjna od sierpnia będzie miała rozprawy "odmiejscowione" w internecie - zapewnia rzecznik sądu.

21.07.2021

Czy prezesi sądów dopuszczą do orzekania zawieszonych sędziów?

Prawnicy

Zawieszeni w czynnościach służbowych sędziowie składają pisma do prezesów sądów o dopuszczenie do orzekania. Jest to wynik orzeczenia TSUE z 15 lipca br. Wnioski takie złożyli m.in. sędziowie Igor Tuleya (na zdjęciu) i Paweł Juszczyszyn, a także - sędzia Piotr Żywicki z sądu olsztyńskiego. Spotkają się z odmową.

20.07.2021

KE: Polska do 16 sierpnia ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Do 16 sierpnia polskie władzie mają czas na zastosowanie się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwosci UE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova poinformowała we wtorek, że jeśli to nie nastąpi, Komisja będzie wnioskować o nałożenie na Polskę kar finansowych.

20.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski