ETPC ostrzega, Izba Dyscyplinarna nie orzeka w sprawie sędziego Wróbla

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polskie państwo powinno zapewnić, by postępowanie dotyczące uchylenia immunitetu sędziego SN Włodzimierza Wróbla było zgodne z wymogami „rzetelnego procesu” oraz by żadna decyzja w odniesieniu do immunitetu nie została podjęta przez Izbę Dyscyplinarną do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia jego skarg przez Trybunał.

09.02.2022

Widziały gały co brały? Sądy nadal różnie podchodzą do "urzędówek"

Prawnicy

Kolejny miesiąc trwa walka adwokatów, ale też radców prawnych, o zmiany w zakresie stawek za pomoc prawną z urzędu. Sposobem miały być wnioski o to, by sądy przyznawały im wynagrodzenie zgodne ze stawkami dla pełnomocników i obrońców z wyboru. Prawnicy liczyli, że sędziowie będą stosowali rozproszoną kontrole konstytucyjności. I część to robi, ale nie wszyscy.

09.02.2022

Nowe przepisy pozwolą ignorować postanowienia sądów o przekazaniu dziecka

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W razie wniesienia przez właściwy organ skargi kasacyjnej możliwe będzie wstrzymanie z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu, które nakazuje, aby dziecko wróciło do państwa miejsca stałego pobytu. Taką zmianę proponuje rząd do Kodeksu postępowania cywilnego. Po jej wejściu w życie prokurator zablokuje wykonanie takiego postanowienia.

08.02.2022

MS chce usprawnić rejestr karny - jest już projekt

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Problemy z Krajowym Rejestrem Karnym pogłębiła pandemia. Choć już wcześniej prawnicy skarżyli się, że informacje w nim zawarte nie zawsze odpowiadają rzeczywistości, a kuratorzy sądowi i sędziowie - że coraz więcej trzeba czekać na kartę karną. To z kolei utrudnia, a nawet uniemożliwia uzyskania łagodniejszego wyroku czy np. dozoru elektronicznego ale też przedłuża procesy.

08.02.2022

W pandemii sąd orzeka jednoosobowo, ale czy zgodnie ze standardami?

Prawo karne Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Składy sądów zarówno cywilnych, jak i karnych w czasie pandemii Covid-19 nadal budzą wątpliwości i powodują rozbieżne interpretacje. Zmiany te wydają się być niezgodne ze standardem konstytucyjnym oraz standardem wynikającym z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Sąd Najwyższy próbuje je teraz wyjaśniać w swoich najnowszych orzeczeniach.

08.02.2022

Skarga do ETPC teraz w terminie 4 miesięcy

Wymiar sprawiedliwości

Z dniem 1 lutego 2022 r., wraz z wejściem w życie Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka, zmienił się termin na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 6 miesięcy na 4 miesiące od dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie na szczeblu krajowym.

07.02.2022

Izba Dyscyplinarna SN jeszcze raz rozważy możliwość ścigania prof. Wróbla

Prawnicy

W środę 9 lutego br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie jeszcze raz decydować w drugiej instancji o uchyleniu immunitetu sędziemu Izby Karnej SN prof. Włodzimierzowi Wróblowi. Rozpoznawane będzie zażalenie prokuratury oraz zainteresowanego na uzasadnienie. W pierwszej instancji Izba odmówiła zgody na ściganie sędziego.

07.02.2022

Radcy prawni szykują się do nadzwyczajnego zjazdu

Prawnicy

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych odbędzie się w dniach 6-8 lipca tego roku w Warszawie. Podejmie dyskusję na temat kierunków rozwoju samorządu, w tym zwłaszcza kształtu i potencjalnych zmian w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, regulaminu wykonywania tego zawodu oraz tzw. ordynacji wyborczej.

07.02.2022

Władza już wie, czym po pracy zajmują się sędziowie

Prawnicy

Minister sprawiedliwości musi wiedzieć, nie tylko jak sędziowie orzekają, ale co robią w wolnym czasie. A z deklaracji przynależności do zrzeszeń wynika, że ci aktywnie spędzają czas poza sądem: łowią ryby, chronią ginące gatunki zwierząt, grają w tenisa czy tańczą w latynoskich rytmach. Są też członkami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, należą do Kościoła, a niektórzy do Ordo Iuris. Tylko na co ta wiedza dostępna publicznie?

05.02.2022

Będą odszkodowania do 20 tys. zł za wyrok wydany przez stronniczy sąd

Prawnicy

Nowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje odszkodowania dla osób poszkodowanych przez sąd, który nie był niezawisły. Do Izby Odpowiedzialności Zawodowej trafią również sprawy dyscyplinarne m.in. lekarzy, aptekarzy i pielęgniarek. Podobnie - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów SN - przewiduje prezydencki projekt.

05.02.2022

Kancelaria Rö z nową nazwą i nowymi partnerami

Prawnicy

Do grona partnerów kancelarii Rö dołączyli nowi prawnicy. To: Sylwia Zielezińska, Dominika Leszczyńska, Jakub Adamski i Mateusz Kotowicz. Nazwa kancelarii została zmieniona na Radwan-Röhrenschef Petruczenko. Partnerami zarządzającymi są bowiem: Katarzyna Petruczenko oraz Marcin Radwan-Röhrenschef.

04.02.2022

Prezydencki projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej - spóźniony, ale potrzebny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent RP przedstawił w czwartek, 3 lutego br., projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Powstanie nowa Izba - Odpowiedzialności Zawodowej. Tym samym Prezydent chce zakończyć spór z Komisją i stworzyć płaszczyznę do negocjacji dla rządu z Unią Europejską o przyznaniu pieniędzy z Europejskiego Funduszu Odbudowy dla Polski.

03.02.2022

Jest problem z księgami wieczystymi, a sądy szafują etatami

Wymiar sprawiedliwości

Nigdy wcześniej w wydziałach ksiąg wieczystych nie było tak ogromnych zatorów. Tymczasem w części sądów dochodzi do nieprawidłowości przy umowach o pracę. Urzędnicy dostają umowy na czas określony, mimo że jest to sprzeczne z przepisami, a część etatów "znika" w innych wydziałach. Sądy, które powinny stać na straży prawa, same je obchodzą - mówią prawnicy.

03.02.2022

Świadek miga się od sądu, pełnomocnik głowi się, jak go zachęcić

Wymiar sprawiedliwości

Nie każdy świadek czy biegły chętnie stawia się w sądzie. Tymczasem zgodnie z procedurą cywilną, jeśli strona wnosiła o wezwanie go na rozprawę, to powinna dołożyć starań, by stawił się w wyznaczonym czasie i miejscu. Pełnomocnicy wskazują, że jest to niedoregulowane, a sądy idą na skróty i w razie nieobecności pomijają dowód z zeznań. A migający się od obecności nie zawsze ponoszą konsekwencje.

03.02.2022

Zwolnienie z kosztów sądowych możliwe, ale niełatwe do uzyskania

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie każdego stać na poniesienie kosztów sądowych. Strony mogą jednak domagać się od sądu, aby uwzględnił ich sytuację finansową i przyznał im stosowne zwolnienie. Rozstrzygnięcie sądu ma charakter ocenny i nierzadko takie wnioski uznawane są za niezasadne. Dlatego warto odpowiednio przygotować się przed ich złożeniem.

03.02.2022

Rząd zamienił wykaz prac legislacyjnych w groteskę

Prawnicy, eksperci, partnerzy społeczni, ale także dziennikarze narzekają na nową odsłonę wykazu prac legislacyjnych rządu. To miejsce, gdzie po raz pierwszy pojawiają się założenia projektów ustaw i rozporządzeń, nad którymi pracują ministerstwa. Jeszcze tydzień temu był uporządkowany chronologicznie, zrozumiały. Obecnie to miszmasz, zaczynający się od nieaktualnych informacji.

03.02.2022

Konflikt w Izbie Cywilnej SN nasila się: sędzia Zawistowski odpowiada I Prezes

Prawnicy

Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie podjęła uchwały dotyczącej prawidłowości odmowy powołania sędziego. Na posiedzenie w składzie siedmiorga sędziów nie stawił się sprawozdawca prof. Karol Weitz z przyczyn usprawiedliwionych. Przewodnicząca składu prof. Małgorzata Manowska odwołała posiedzenie. Do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie: czy orzeczenie wydane przez neo-sędziego jest ważne? Były prezes Izby wyjaśnia jak układał składy orzekające.

02.02.2022

Dowody w rękach stron, ale gdy te są bierne, sąd może wkroczyć do akcji

Wymiar sprawiedliwości

Co do zasady, sąd nie prowadzi dowodów z urzędu, gdyż to strony powinny wykazać się inicjatywą dowodową. Niejednokrotnie od tego, jakie dowody zostaną przeprowadzone w postępowaniu cywilnym, zależy pomyślność procesu. Bierność stron działa na ich niekorzyść. Sąd może jednak w wyjątkowych przypadkach uznać, że nawet dowód przez nie nie wskazany, powinien zostać przeprowadzony.

02.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski