Polska będzie współpracować z Prokuraturą Europejską

Prawo karne Prokuratura Prawo unijne

Polska nie przystąpiła wprawdzie do unijnego mechanizmu wzmocnionej współpracy ustanawiąjącego Prokuraturę Europejską, która zajmuje się ściganiem przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, ale deklaruje gotowość współpracy z tym organem. W konsultacjach jest właśnie projekt zmiany w Kodeksie postępowania karnego, która taką współracę umożliwi. 

25.08.2021

Izba Dyscyplinarna pracuje według własnych, niejasnych reguł

Prawo karne Prawnicy

Mimo orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 i 15 lipca br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpozna w czwartek w pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym sprawę uchylenia immunitetu dwóm sędziom. Sprawy podzielono na immunitetowe i dyscyplinarne, nowe i w toku - każde rozpoznawane z innym trybie. A zarządzenia I prezes SN otworzyły szeroko furtkę dla uznaniowości w tym zakresie.

25.08.2021

RPO popiera senackie propozycje zmian w SN i KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zniesienie Izby Dyscyplinarnej SN, przekazanie jej właściwości na rzecz dwóch innych izb, zmiana definicji przewinienia dyscyplinarnego oraz niektórych elementów postępowania dyscyplinarnego - to konieczne, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zmiany w Sądzie Najwyższym. Jego zdaniem przywrócenie konstytucyjnych i europejskich zasad praworządności powinno objąć również Krajową Radę Sądownictwa.

24.08.2021

Dentons wspiera inwestorów jako partner Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Prawnicy Prawo gospodarcze

Kancelaria Dentons została partnerem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze doradztwa prawnego i podatkowego. Umowa dotycząca realizacji wspólnych projektów, przewiduje przede wszystkim dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z inwestorami zainteresowanymi lokowaniem inwestycji i rozwojem biznesu na obszarze ŁSSE, w tym m.in. organizację wydarzeń takich jak webinaria i szkolenia.

24.08.2021

MS: Komornik ma specjalny status, więc nie wniesie kasacji w swojej sprawie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Komornk, w przeciwieństwie do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w swej sprawie dyscyplinarnej nie może wnieść kasacji do Sądu Najwyższego. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich takie ograniczenie jest niezrozumiałe i nie znajduje podstaw. Innego zdania jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które wskazuje na status komornika jako funkcjonariusza publicznego.

24.08.2021

Sędzia rodzinny pilnie poszukiwany, wymagania - umiejętności miękkie, odporność na stres

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Sędziowie rodzinni uważają, że są szczególnie narażeni na stres i wypalenie zawodowe. Problem w tym, że tych którzy odchodzą, nie ma kto zastąpić. Zdaniem części prawników sytuację pogarsza fakt, że w sprawach rodzinnych i tych dotyczących nieletnich nie mogą orzekać asesorzy. Inni uważają jednak, że jest to zasadne, bo wiedza prawnicza w tym przypadku nie wystarczy, potrzebne są też doświadczenie życiowe, otwartość i umiejętności miękkie.

23.08.2021

Umowa o pracę, czy o współpracę - adwokatura przed ważną decyzją

Prawnicy Prawo pracy

Kwestia umowy o pracę była jednym z tematów podgrzewających tegoroczne wybory w adwokaturze. We wrześniu odbędzie się druga, programowa część Krajowego Zjazdu. Część adwokatów liczy na to, że sprawa wróci, planowane są wnioski o uchwałę w tym zakresie. Tymczasem NRA analizuje jak miałoby to wyglądać i rozważa "adwokacką umowę o współpracy".

23.08.2021

W pandemii sędziowie rejonowi załatwili o ponad 900 tys. spraw mniej

Wymiar sprawiedliwości

Pandemia odbiła się na liczbie spraw załatwianych przez sędziów sądów rejonowych. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2020 r. spraw rozpatrzonych przez sędziów z tych sądów było o nieco ponad 920 tys. mniej niż w 2019 roku i blisko 1 300 000 mniej niż w 2018 roku. Największy spadek załatwianych spraw nastąpił w wydziałach cywilnych.

22.08.2021

Jak odebrać pismo sądowe poprzez portal informacyjny sądu?

Prawnicy

Odbieranie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania aktywnego konta oraz dostępu do danej sprawy. Co więcej, aktywowanie konta pełnomocnika zawodowego przez pracownika sądowego następuje tylko w jednej apelacji, wybranej na etapie rejestracji. Resort zalecał aktywowanie ich w każdej apelacji

22.08.2021

Nie żyje prof. dr hab. Elżbieta Traple

Prawnicy

Adwokat prof. dr hab. Elżbieta Traple zajmowała się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej. W jej zainteresowaniu były prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej i prawo farmaceutyczne. Była prezesem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,

21.08.2021

Kancelaria B2RLaw ponownie wzmacnia swoją praktykę nieruchomości

Rynek

W sierpniu br. do kancelarii B2RLaw do działu nieruchomości dołączył Andrzej Zając zajmując stanowisko Counsel. Obecnie kancelaria zatrudnia w tym dziale 23 prawników. Jak informuje mecenas Zając to lider nowej generacji, ekspert od rynku nieruchomości w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

21.08.2021

Pełnomocnik z urzędu czasem konieczny, ale nie zawsze sąd go wyznaczy

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prawo do sądu byłoby iluzoryczne, gdyby niektóre ze stron nie mogły skorzystać z pomocy zawodowych pełnomocników w sytuacji, gdy potrzebują takiego wsparcia. W niektórych przypadkach strony nie są w stanie pokryć kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru. Kto może liczyć na uzyskanie pełnomocnika z urzędu?

21.08.2021

MS chce dostosować sądy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w ocenie "Solidarności" - kosztem pracowników

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Sądy, podobnie jak inne instytucje, mają być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Kwestie te regulują choćby przepisy przyjęte w lipcu 2019 r., przez resort sprawiedliwości jest też realizowany specjalny program. Związkowcy zwracają jednak uwagę, że próbuje się oszczędzać na nowych pracownikach, dokładając obowiązki obecnym, którzy i tak są nadmiernie obciążeni.

20.08.2021

Zmarł prof. Michał Pietrzak

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

W wieku 92 lat zmarł 18 sierpnia br. prof. Michał Pietrzak, absolwent i wieloletni wykładawca Wydziału Prawa i Administracji Iniwersytetu Warszawskiego, wybitny specjalista z zakresu prawa wyznaniowego. Autor wielu publikacji na ten temat i współtwórca obowiązującego obecnie ustawodawstwa dotyczącego stosunku państwa do związków reliligijnych.

19.08.2021

Sądy skazane na dłużników - do odzyskania 743 mln zł

Wymiar sprawiedliwości

Wśród wierzycieli, którzy mają problemy z wyegzekwowaniem spłaty od dłużników są też sądy. Przykładowo prawie 162 tys. osób zostało wpisanych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej za nieuregulowane grzywny, koszty sądowe, przepadki korzyści majątkowej czy nawiązki na rzecz Skarbu Państwa. Pod koniec lipca zaległości te sięgnęły ponad 743 mln zł.

19.08.2021

Stawki za sprawy z urzędu zbyt niskie - prezes NRA apeluje o prace nad zmianami

Wymiar sprawiedliwości

Stawki za sprawy z urzędu od lat pozostają na rażąco niskim poziomie, często niegwarantującym nawet zwrotu kosztów dojazdów na rozprawy. Praca adwokatów w sprawach z urzędu, choć niezbędna i gwarantująca równy dostęp obywateli do sprawiedliwego sądu, nie jest postrzegana jako istotny element wymiaru sprawiedliwości - podkreśla Przemysław Rosati, prezes NRA w piśmie dla ministra sprawiedliwości.

19.08.2021

MOW-y nadal przechowalnią dla trudnych dzieci - konieczne zmiany procedur

Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą

Główną bolączką młodzieżowych ośrodków wychowawczych jest brak pieniędzy i odpowiednich, jednolitych procedur. Nowa ustawa wprowadzi kilka sensownych rozwiązań, ale niekoniecznie w tej kwestii. „Trudna młodzież” wciąż będzie odsyłana od jednej placówki do drugiej, a to czego potrzebuje to m.in. terapie i wsparcie przy wejściu w dorosłe życie.

19.08.2021

Adwokaci apelują o wsparcie dla ludności cywilnej i obcokrajowców w Afganistanie

Prawnicy

Apel Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris skierowany został do wszystkich środowisk prawniczych, jak i do władz publicznych, tak na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Dotyczy podjęcia natychmiastowych i adekwatnych do obecnej sytuacji działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ludności cywilnej, jak i obcokrajowcom przebywającym na terenie Afganistanu.

18.08.2021

NIK skrytykował, MS poprawia - jest projekt zmian w Funduszu Sprawiedliwości

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wydłużenie terminu na rozpatrywanie weryfikacji ofert złożonych w konkursie na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości, wskazanie, że środki tego mogą być przeznaczane na "działania zmierzające do eliminowania przestępczości, jej skutków lub kształtowanie pozytywnych postaw moralnych i społecznych", w końcu możliwość zakupu z tej puli nieruchomości - zakłada projekt rozporządzenia,

18.08.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski