Trybunał UE szybko rozpatrzy skargę na zmiany w polskim SN

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzy skargę Komisji Europejską na Polskę w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym w trybie przyspieszonym. Tak zdecydował prezes Trybunału Koen Lenaerts, co w praktyce oznacza, że rozstrzygnięcie zostanie wydane w ciągu kilku miesięcy.

31.10.2018

SN: Nie trzeba ustawy dla wykonania postanowienia TSUE

Wymiar sprawiedliwości

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE jest samorealizującym się postanowieniem, tutaj nie potrzeba żadnych nowych środków normatywnych, żeby je zrealizować - twierdzi sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Rączka.

31.10.2018

Szef MSZ: TK nie może zajmować się pytaniami do TSUE

Wymiar sprawiedliwości

Nie ma podstaw, by Trybunał Konstytucyjny badał, czy składanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE przez polskich sędziów jest zgodne z konstytucją - twierdzi w piśmie do prezes TK Julii Przyłębskiej minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

31.10.2018

Bat na dłużników alimentacyjnych? Więcej zawiadomień i skazań

Wymiar sprawiedliwości

Lawinowo wrasta liczba zawiadomień dotyczących dłużników alimentacyjnych. W 2017 roku wpłynęło ich do prokuratur 50 tys., a tylko do połowy października tego roku ponad 113 tysięcy - ustaliło Prawo.pl. Rok 2018 może być też rekordowy jeśli chodzi o liczbę skazań - tylko w pierwszej połowie było ich blisko 17 tys.

31.10.2018

Notariusze wychodzą do klientów - kolejny dzień otwarty

Wymiar sprawiedliwości

Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku - to hasło tegorocznego, już dziewiątego Dnia Otwartego Notariatu. Odbędzie się pod koniec listopada, w 19 miastach Polski. Cel zwiększenie świadomości prawnej Polaków.

31.10.2018

KRS przerywa kolejny nabór sędziów do SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa nie wezwie na przesłuchania kolejnych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i wstrzyma działania związane z tą rekrutacją. W ten sposób zastosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE - zapowiedział przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.

30.10.2018

Transgraniczne sprawy rodzinne - ruszyły szkolenia sędziów

Wymiar sprawiedliwości

Specjalistyczny kurs dla kilkudziesięciu sędziów dotyczy orzekania w sprawach o przekazanie dzieci za granicę. Ma związek z ustawą, która obowiązuje od końca sierpnia. Zgodnie z nią, sprawy te mają trafiać do wyspecjalizowanych sędziów

30.10.2018

Dostęp do adwokata w Polsce wciąż ułomny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Osoba zatrzymana powinna mieć od samego początku dostęp do adwokata, bo to zapobiega nadużyciom służb - podnoszą prawnicy. Tymczasem - jak oceniają - polskie przepisy nadal odbiegają od międzynarodowych standardów.

30.10.2018

Warszawa: Sędziowie WSA apelują o respektowanie orzeczeń ws. SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Apelujemy do wszystkich organów państwowych o respektowanie orzeczeń sądowych odnoszących się do zmian w SN, w tym do procedury powoływania jego sędziów - stwierdza w przyjętej w poniedziałek uchwale Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

29.10.2018

Polscy prawnicy ponownie w międzynarodowej organizacji praw autorskich

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Polscy eksperci prawa własności intelektualnej przystąpili do Międzynarodowego Stowarzyszenia Praw Pisarzy i Artystów ALAI. Szefem polskiej grupy stowarzyszenia został prof. Ryszard Markiewicz (fot.), z Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

29.10.2018

Kuratorzy czekają na awans nawet 10 lat - ma być lepiej

Wymiar sprawiedliwości

Awanse, a raczej ich brak, to jeden z największych problemów kuratorów sądowych. Tylko w okręgu katowickim czeka na nie ok. 100 osób. Głównym powodem jest brak pieniędzy. W resorcie sprawiedliwości pojawił się pomysł, by wprowadzić obligatoryjny awans kuratorów.

29.10.2018

Wolters Kluwer na targach książki w Krakowie

Aż 615 wystawców zaprezentowało w tym roku swoje nowe publikacje na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Tysiące książek i produktów medialnych rozmieszczono na prawie 14 tys. metrów...

28.10.2018

Debata: Postanowienie TSUE nie wymaga odrębnej ustawy

Wymiar sprawiedliwości

Postanowienie o zabezpieczeniu wydane przez Trybunał Sprawiedliwości UE wobec Polski ma zapewnić pełną efektywność prawa unijnego na gruncie krajowym - takie wnioski wynikają z debaty o przyszłości...

25.10.2018

RPO: Rzecznicy dyscyplinarni nękają niektórych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia nie może być przesłuchiwany jako świadek w ramach czynności sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. I domaga się od sędziowskiego rzecznika...

25.10.2018