Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego może badać sprawy o uchylenie immunitetu sędziów, ponieważ nie są to postępowania dyscyplinarne, do których odnosi się postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu Izby - stwierdziła pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Manowska odpowiadając na wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
15.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nowela ustawy tzw. "kagańcowej" dla sędziów, która w weszła w życie 14 lutego zaczyna działać także w sprawach o wyłączenie sędziego. Jeśli podnoszony jest zarzut braku niezawisłości sędziego to tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN może go rozpoznać. A co więcej - nowe kryteria przyjmuje się do wniosków złożonych przed tą nowelizacją.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wzory pouczeń jednak potrzebne? Będzie opinia SN w sprawie zmiany przepisów

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Sąd Najwyższy planuje podczas prac w Senacie przedstawić swoją opinię do propozycji uchylenia przepisów Kpc, na podstawie których Ministerstwo Sprawiedliwości miało opracować jednolite wzory pouczeń w sprawach cywilnych. Małgorzata Manowska, I prezes SN z jednej strony mówi, że brak takiego ujednolicenia nie zmienia diametralnie sytuacji stron, z drugiej wskazuje, że ułatwiłoby to procedowanie.
Patrycja Rojek-Socha
15.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4

Bobrowicz: COVID-19 wymusza zmiany w kancelariach prawniczych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości LegalTech Koronawirus a prawo
Epidemia może trwać jeszcze miesiącami. A to oznacza że kancelarie, które chcą utrzymać się na rynku muszą zmienić swoje podejście do wielu kwestii. Wygrają ci, którzy postawią na nowe technologie, ale też przemodelują podejście do usług. Pomocna może być choćby specjalizacja, ale wiążąca się ze zmianą strategii rynkowej - mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Patrycja Rojek-Socha
15.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości LegalTech Koronawirus a prawo
W dwa lata od prawomocnego wyroku, Sąd Najwyższy rozpozna kasacje w sprawie trzech Czeczenów skazanych za wspieranie terroryzmu. W 2018 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał wobec nich kary dwóch lat i jednego miesiąca więzienia.
Jolanta Ojczyk
14.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Rodzice co do zasady sprawują władzę rodzicielską nad swoimi niepełnoletnimi dziećmi. Oznacza to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
Patrycja Rojek-Socha
14.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Grunty upadłej spółdzielni mieszkaniowej były obciążone hipoteką. Sąd w grudniu 2013 r. odłączył z księgi wieczystej lokal mieszkalny i założył na niego nową księgę. Prawie trzy lata później jeden z banków, wierzyciel spółdzielni, zawnioskował o dokonanie wpisu w niej hipoteki łącznej kaucyjnej - ponad 27 mln zł. Sąd wydał takie postanowienie - w ocenie prokuratury wadliwe.
Patrycja Rojek-Socha
14.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Zarówno przepisy prawa krajowego jak i międzynarodowego nakazują władzom publicznym uwzględnianie dobra dziecka w ich działaniach. Tymczasem obowiązujące przepisy prawa krajowego w sposób bardzo ogólny nakazują badanie dobra dziecka w takich sytuacjach - ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Krzysztof Sobczak
13.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Mimo upływu 9 lat, Polska nie wprowadziła do swojego systemu prawnego wszystkich przepisów Konwencji Stambulskiej. Nadal ochroną przed przemocą nie są objęci byli małżonkowie i partnerzy, nie ma wyodrębnionej przemocy ekonomicznej, a przestępstwo zgwałcenia nie jest zależne od braku zgody - mówi adwokat Monika Sokołowska.
Patrycja Rojek-Socha
13.06.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Okres izolacji związany z pandemią to także liczne spory małżeńskie, które prowadzą czasem do wniosków o rozwód cywilny. Wzrosło też zainteresowanie unieważnieniem małżeństwa kościelnego. Jednak w tym przypadku podstaw szuka się nie w rozkładzie pożycia, lecz w zachowaniach przed ślubem. Za kłamstwo w zeznaniach grozi grzech śmiertelny, według prawa kanonicznego, a w wypadkach szczególnych sąd kościelny może orzec zakaz ponownego małżeństwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2020
Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne
Zwołane na piątek zgromadzenie ogólne sędziów SN nie odbyło się. Po sprawdzeniu listy obecności okazało się, że Zgromadzeniu nie udało się osiągnąć większości, która pozwoliłaby na podejmowanie uchwał. Sędzia Bohdan Bieniek, reprezentujący sędziów z Izb Cywilnej, Karnej i Pracy, powiedział dziennikarzom, że powodem braku kworum jest udzielenie urlopów sędziom z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Agnieszka Matłacz
12.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o IPN dnia 1 sierpnia 2020 r. nastąpi przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych, które nie stanowią zbrodni zabójstwa lub zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości. PiS przygotował projekt zmian w przepisach, który umożliwi dalsze ściganie tych zbrodni.
Agnieszka Matłacz
12.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Pod koniec czerwca aplikanci adwokaccy i radcowscy będą zdawać egzamin zawodowy. Wyjątkowy, bo z powodu koronawirusa pod specjalnym nadzorem. Restrykcje i utrudnienia mogą być jednak drobnostką w porównaniu z tym, co czeka ich po jego zdaniu. Sytuacja wielu z nich już teraz jest bardzo zła, a przyszłość - przynajmniej obecnie - nie jawi się w jasnych barwach.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
12.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
To początek dużych zmian - obserwatorzy rynku prawnego nie mają wątpliwości, że COVID-19 już odcisnął na nim piętno. Na razie na innowacje stawiają głównie większe kancelarie, choć sposobów na cięcie kosztów i skuteczniejsze działanie szukają też średnie i małe. Pojawiają się też pierwsze zespoły śledcze - na razie głównie w strukturach międzynarodowych graczy.
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
W piątek, 12 czerwca zaplanowane jest kolejne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego pod nowym kierownictwem I prezes SN Małgorzaty Manowskiej. Wniosek o takie posiedzenie złożyła grupa tzw. starych sędziów jeszcze w maju, przed oficjalną nominacją pani profesor. Chodzi o ustalenie zasad pracy sądu po zakończeniu kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf i w czasie pandemii.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE zawieszające Izbę Dyscyplinarną SN dotyczy wszystkich spraw, nie tylko sędziowskich dyscyplinarek - piszą Michał Mistygacz i Wojciech Sitek. Jak dodają, Izba mogłaby rozpatrywać te inne sprawy, gdyby wyznaczała do tego sędziów spełniających wskazane przez TSUE kryteria niezależności. Ale to przy obecnym jej składzie nie jest możliwe.
Prawo.pl
12.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
W polskim prawie nie ma definicji dużej ilości narkotyków i to sąd decyduje, czy w konkretnej sprawie uznać posiadaną przez oskarżonego ilość za dużą i w związku z tym zaostrzyć karę. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w czwartek, że nie jest to sprzeczne z wspólnotowymi regulacjami,
Agnieszka Matłacz
11.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Sprawa dotyczy dwóch umów ubezpieczenia na życie, które 54-letnia kobieta zawarła z towarzystwem ubezpieczeniowym. Po tym jak zachorowała i nie mogła płacić składek rozwiązano je. Domagała się zwrotu blisko 37 tys. zł. Sąd II instancji uznał jednak, że sprawa się przedawniła - w ocenie Prokuratura Generalnego błędnie.
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego 9 czerwca br. nie zezwoliła na uchylenie immunitetu sędziemu z Sądu Rejonowego w Łowiczu - Honoracie W. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa tzw. urzędniczego - przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego informował adwokat strony poszkodowanej i wnosił o to, by sędzia za czyn odpowiadała przed sądem karnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2020
Prawo karne Prawnicy
Czas epidemii pokazał, że adwokaci prowadząc kancelarie muszą znać się na zarządzaniu, organizacji pracy czy umieć analizować koszty. Pomocne w utrzymaniu się na rynku będą też umiejętność kontaktowania się z klientami, jakość usług i umiejętności w konkretnych dziedzinach prawa - przekonuje w rozmowie z Prawo.pl prezes NRA adw. Jacek Trela.
Patrycja Rojek-Socha
10.06.2020
Prawnicy LegalTech Koronawirus a prawo
Izba Dyscyplinarna nadal rozpatruje sprawy adwokatów i radców prawnych. Prof. Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego podkreśla, że to zasadne, bo zabezpieczenie TSUE dotyczy tylko dyscyplinarek sędziowskich. Innego zdania są eksperci i samorządy prawnicze - wskazują, że to prosta droga m.in. do nieważności uprawomocnionych już kar dyscyplinarnych, ale też zagrożenie... w sprawach politycznych.
Patrycja Rojek-Socha
10.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, a obecnie dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Dariusz Pawłyszcze jest kandydatem na dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ma zastąpić na stanowisku szefa tej szkoły prof. Małgorzatę Manowską, która zrezygnowała w związku z powołaniem na I prezesa Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
09.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Konsument po odstąpieniu od umowy nie może domagać się od banku odszkodowania za bezumowne korzystanie z jego kapitału w postaci wpłaconych rat – tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w niemieckiej sprawie. Zdaniem RPO to orzeczenie pokazuje, że również bank nie może wystąpić z takim roszczeniem po stwierdzeniu nieważności umowy o kredyt frankowy z powodu nieuczciwych klauzul.
Jolanta Ojczyk
09.06.2020
Kredyty frankowe
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie uchyliła we wtorek immunitetu sędziemu Igorowi Tulei z Sądu Okręgowego w Warszawie. Oznacza, to że prokuratura nie może mu postawić zarzutów w sprawie dotyczącej głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu w grudniu 2017 roku. Sędzia Tuleya nie stawił się ponieważ nie uznaje Izby Dyscyplinarnej za legalny sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Sobczak
09.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka, z 9 krajów UE proszą o dostęp do informacji i oceny oddziaływania aplikacji służących do śledzenia koronawirusa. Chodzi o członków sieci Civil Liberties Union for Europe (Liberties).
Patrycja Rojek-Socha
09.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

Pod hasłem COVID-19 zmieniona kara łączna

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Tarcza antykryzysowa 4 - ku zaskoczeniu prawników - wprowadza zmiany w karze łącznej. Resort sprawiedliwości zapowiadał je od dłuższego czasu, problem w tym, że przeciwdziałanie skutkom COVID-19 niewiele ma z tym wspólnego. Co do zasady, wraca model sprzed lat - chwalony przez część obrońców, krytykowany przez sędziów. Skomplikowany i łatwy do podważenia - oceniają eksperci RPO.
Patrycja Rojek-Socha
09.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Kuratorzy sądowi od dawna zabiegają o zmianę przepisów, m.in. w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa. Już rok temu proponowali wprowadzenie specjalnego dodatku za trudne warunki pracy. Teraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych chce spotkać się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, by porozmawiać wymagających zmiany brakach w kuratorskiej ustawie.
Patrycja Rojek-Socha
09.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Istotą urlopu dla poratowania zdrowia jest umożliwienie przejścia leczenia, które spowoduje, że stan zdrowia sędziego poprawi się, co umożliwi mu dalsze pełnienie służby. Dlatego Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła decyzję odmowną prezesa sądu apelacyjnego i przekazała sprawę referendarza do ponownego rozpoznania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.06.2020
Prawnicy
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska zapowiada podjęcie uchwał rozszerzonych składów w sprawie ujednolicenia orzeczeń dotyczących kredytów frankowych oraz w kwestii zadośćuczynienia dla członków rodzin poszkodowanych deliktem. Nie zamierza jednak wstrzymywać pracy Izby Dyscyplinarnej SN, której zawieszenia domaga się Trybunał Sprawiedliwości UE.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na podstawie przedstawionych nam przez polski rząd informacji nie jesteśmy w stanie orzec, że Polska podjęła wszelkie niezbędne kroki w celu wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - napisała w liście do polskiego ministra sprawiedliwości Komisja Europejska.
Krzysztof Sobczak
08.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne