Wypowiedź adwokata z Łodzi, który najpierw uczestniczył w wypadku, w którym zginęły dwie osoby a potem komentował, że była "to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach", wywołała prawdziwą burzę medialną. Do zdarzenia doszło, gdy wracał z wesela. Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Łodzi wszczął już postępowanie dyscyplinarne w jego sprawie.
Patrycja Rojek-Socha
30.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Rada Wolności Słowa, jako strażnik przestrzegania przez internetowe serwisy społecznościowe wolności wyrażania poglądów, konieczność informowania użytkowników o usunięciu posta i wysokie kary, np. za blokowanie dostępu do profilu użytkownika - to pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości na ochronę wolności słowa w internecie. Proponowane są też tzw. ślepe pozwy, ale z bezpiecznikiem. Jeśli sąd wyczuje np. próbę wyłudzenia danych - oddali powództwo.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
30.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
O ok. 500 zł - w przypadku prokuratur rejonowych i po ok. 1200 zł - w przypadku prokuratur regionalnych, zmniejszy się miesięczne wynagrodzenie prokuratorów, po uwzględnieniu planów budżetowych na 2022 rok i założeń Polskiego Ładu. Rocznie to nawet ponad 14 tys. złotych. Szacunki przygotował Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, a tabele z konkretnymi wyliczeniami trafiły również do Prokuratora Krajowego.
Patrycja Rojek-Socha
30.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Firmy, tak jak mieszkańcy bloków czy domów jednorodzinnych, będą mogli się przekształcić swoje prawo użytkowania wieczystego we własność. Jest już gotowy projekt w tej sprawie. Jeżeli jednak liczą, że zrobią to za pół darmo, to się srodze rozczarują. Nie będzie bonifikat, a na uwłaszczenie będzie musiał zgodzić się właściciel gruntu, tymczasem samorządy raczej się do tego nie kwapią.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.09.2021
Nieruchomości
W kodeksie karnym ma pojawić się nowy przepis - zakazane będzie propagowanie ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne i społeczne. Grozić mają za to nawet trzy lata pozbawienia wolności. Zapis jest mało precyzyjny, a w uzasadnieniu próżno szukać, o jakie ideologie chodzi, co budzi spore wątpliwości konstytucyjne.
Monika Sewastianowicz Rojek-Socha Patrycja
30.09.2021
Prawo karne
Jedenastu sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którzy odmówiło orzekania z neo-sędziami odpowiada prezes tego sądu, że nie zrezygnuje ze swego stanowiska. Zapowiadają przy tym wykorzystanie środków prawnych, w celu zapobiegania wydawaniu orzeczeń w nieprawidłowo utworzonych składach. Dlatego, że wyrok Trybunału w Strasburgu idzie dalej niż uchwała trzech Izb SN - Krajowa Rada Sądownictwa nie ma w ogóle zdolności awansowania sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Zdrowia wynika, że prawo do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mają też ci, którzy w swojej pracy stykają się z wieloma osobami. Wśród wymienionych grup zawodowych zabrakło jednak kuratorów sądowych. Ci nie kryją rozgoryczenia i apelują o pilną zmianę.
Patrycja Rojek-Socha
29.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Współuczestnictwo…, oskarżyciel subsydiarny…, wymagalność - to przykłady słów nie zawsze zrozumiałych dla osób nie mających na co dzień kontaktu z prawem. Tego rodzaju sformułowania często można spotkać w pismach z sądów, prokuratury, czy w kontaktach z prawnikami. Aby wyjaśnianie zawiłości prawa i tłumaczenie zasad proceduralnych było owocne, warto, aby prawnicy zadbali o właściwą atmosferę - także na sali sądowej.
Aleksandra Partyk
29.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Brak uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, mającej rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące spraw kredytów zaciągniętych w CHF, jest najmniejszym zmartwieniem frankowiczów. Grozi im unieważnienie wyroków wydanych w nieprawidłowym składzie - w tzw. wydziale frankowym Sądu Okręgowego większość sędziów jest z nadania nowej KRS. W efekcie tacy kredytobiorcy stali się ofiarami wojny o niezawisłe sądy.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
29.09.2021
Kredyty frankowe
Od piątku do niedzieli (1-3 października) odbędzie się wyjątkowy, wirtualny hackathon - #hack4law, skierowany do wymiaru sprawiedliwości. W trakcie wydarzenia pięcioosobowe zespoły będą projektować, usprawniające codzienne funkcjonowanie sądów, rozwiązania IT.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2021
Nowe technologie
Wersy piosenki „Klauni” śpiewanej przez Franka Sinatrę: „Niekiepski cyrk … Tworzymy tu … Po ziemi idę ja… A ty wśród chmur…. A klauni, gdzie?” przychodzą nam do głowy ilekroć wchodzimy do gmachu Sądu Najwyższego, by przed Izbą Dyscyplinarną bronić sędziego w sprawie o pozbawienie immunitetu. To skojarzenie fatalnie świadczy o kondycji wymiaru sprawiedliwości, bowiem żadnemu adwokatowi sąd nie powinien kojarzyć się z cyrkiem - piszą adwokaci Krzysztof Stępiński i Jacek Dubois.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości nalega, aby Izba Dyscyplinarna wykluczyła z samorządu radców prawnych osobę, która złożyła fałszywe oświadczenie lustracyjne. Już po raz drugi minister złożył kasację. Jego zdaniem kara zawieszenia na pięć lat jest rażąco niewspółmierna w stosunku do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego deliktu i stopnia winy obwinionego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.09.2021
Prawo karne Prawnicy
Projektowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego po raz kolejny ogranicza liczbę spraw, w których sądy - tym razem drugiej instancji - mają z urzędu sporządzać uzasadnienia. Celem - jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości - jest odciążenie sędziów, którzy mają masę spraw. Prawnicy podkreślają jednak, że nie tędy droga, bo ograniczenie dostępu do uzasadnień to kolejny krok do obniżania standardu prawa do sądu i rzetelnego procesu.
Patrycja Rojek-Socha
28.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
1433 osoby zdały na aplikację adwokacką, 1815 na aplikację radcowską - to wstępne wyniki egzaminów, które odbyły się w sobotę, 25 września, w całym kraju. Na aplikacje notarialną dostało się z kolei 453 osoby, a na komorniczą - 114. Ci, którzy otrzymali wynik pozytywny mają dwa lata od otrzymania uchwały by starać się o wpis na listę aplikantów.
Patrycja Rojek-Socha
27.09.2021
Prawnicy
Sędziowie Marcin Łochowski, Mariusz Łodko i Joanna Misztal-Konecka - to kandydaci na Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Sędziów tej Izby 27 września br. przy trzeciej próbie wyłoniło kandydatów, aby przedstawić ich prezydentowi. Są to wyłącznie sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. W wyborze nie brali udziału tzw. starzy sędziowie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2021
Prawnicy
Trzech sędziów Sądu Najwyższego pyta skład 7-osobowy, czy z przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł oceniać, że postępowanie pojednawcze nie jest pozorne. Czy dopuszczalne jest ustalenie, że nie przerwało ono biegu przedawnienia roszczenia? - wątpliwości nasuwają się w związku z rozbieżnymi orzeczeniami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2021
Prawo cywilne
Z ogromnym niepokojem przyjmuję wszystkie entuzjastyczne oceny wprowadzenia w sądownictwie, rozpraw online, choć usprawiedliwia je Covid. Oczywiście zdalne rozprawy są znaczną oszczędnością czasu dla wszystkich uczestników, ale czy forma ta nie wpływa na możliwość rzetelnego rozpoznania sprawy przez sąd, a szczególnie na możliwość właściwej oceny materiału dowodowego? - pisze adwokat Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej.
Dorota Kulińska
27.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości od dłuższego czasu konsekwentnie zwiększa uprawnienia prokuratorów. Nie inaczej jest z kolejną propozycją zmian w Kodeksie karnym. To na wniosek prokuratora sąd będzie musiał nadzwyczajnie złagodzić karę, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie wobec skruszonego przestępcy, który ujawni z kim współpracował. Obecnie taką decyzję podejmuje sędzia.
Patrycja Rojek-Socha
27.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
W sobotę 25 września 2021 r. od godz. 11 w całym kraju po raz szesnasty przeprowadzane są państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz czternasty - państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą. Tylko do egzaminu na aplikację adwokacką podchodzi ponad 2400 osób.
Patrycja Rojek-Socha
25.09.2021
Prawnicy
Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” skierowało list otwarty z apelem do władz o przyjęcie regulacji gwarantujących poszanowanie konstytucyjnych praw majątkowych adwokatów i radców prawnych, udzielających pomocy prawnej „z urzędu” w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych. Uchwałę w sprawie stawek przejął też niedawno Krajowy Zjazd Adwokatury.
Patrycja Rojek-Socha
25.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
W latach 2015-2020 odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie otrzymały 553 osoby, a zadośćuczynienie 1 199 osób. W sumie pochłonęły one 78 978 437 zł z budżetu państwa. Fundacja Fundacja Court Watch Polska, która analizowała konkretne przypadki stosowania aresztów, wystąpiła do premiera o podjęcie niezwłocznych działań w celu rozwiązania problemu
Patrycja Rojek-Socha
25.09.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Trzej sędziiowie Izby Karnej - Marek Motuk, Antoni Bojańczyk i Igor Zgoliński - którzy zostali wybrani do SN przez nową Krajową Radę Sądownictwa, skrytykowali postanowienie innego składu w tej samej kwestii - badania istnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej z powodu niewłaściwej obsady sądu. Stwierdzili w postanowieniu, że sędziowie wybrani przez nową KRS są sędziami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2021
Prawo karne Prawnicy
Trzydziestu pięciu młodych, ale już z dorobkiem prawników, zostało nominowanych do nagród w tegorocznej, dziesiątej już edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”. Jest wśród nich m.in. Anna Kątnik-Mania, współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, Bartłomiej Dębski z kancelarii Sołtysiński Kawecki Szlęzak czy Damian Aptowicz z MOPS w Bydgoszczy.
Krzysztof Sobczak
24.09.2021
Prawnicy
Od piątku obowiązuje uchwalona w czerwcu nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla. Uzupełnia ona też katalog czynów nieuczciwej konkurencji o kolejny czyn wynikający z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Od września 2021 r. do zespołu kancelarii Hoogells dołączył adwokat Michał Wojciechowski, ekspert w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych. W kancelarii objął stanowisko Head of Public Procurement.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.09.2021
Prawnicy Zamówienia publiczne

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie

Prawo cywilne Spółki Małe i średnie firmy
Brak możliwości całkowitego ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej powoduje, że podejmowanie ryzykownych przedsięwzięć gospodarczych za pośrednictwem spółki cywilnej może stanowić realne zagrożenie nie tylko dla wspólnego majątku wspólników, ale też majątku osobistego każdego z nich.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.09.2021
Prawo cywilne Spółki Małe i średnie firmy
Coraz więcej sędziów występuje do prezesów sądów z oświadczeniem, że nie chcą orzekać w składach z "nowymi" sędziami, powołanymi lub nominowanymi po rekomendacji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Takie pismo - jak dowiedziało się Prawo.pl - skierowały też do prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, trzy sędzie z tamtejszego II Wydziału Karnego.
Patrycja Rojek-Socha
24.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Obecnie sąd wymierza karę, uwzględniając także stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić – m.in. poprzez wykreślenie tych ostatnich. Podkreśla przy tym prewencyjne znaczenie surowości kary. Prawnicy alarmują, że to szkodliwa zmiana, która wbrew założeniu, doprowadzi do zapełniania więzień.
Patrycja Rojek-Socha
24.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Dla mnie jako ministra sprawiedliwości i lidera Solidarnej Polski nie ma projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną SN. Jest dla mnie projekt generalnej reformy, dokończenia tego, co zostało zatrzymane cztery lata temu: reformy sądownictwa - mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w Polsat News.
Patrycja Rojek-Socha
23.09.2021
Wymiar sprawiedliwości
Wbrew zapowiedziom przedstawicieli rządu i polityków PiS, projektu ustawy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego raczej we wrześniu nie będzie. Poinformował o tym w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller i dodał, że wymaga to korekt legislacyjnych. Nie powiedział jednak, kiedy ten projekt może powstać i trafić do prac legislacyjnych.
Krzysztof Sobczak
23.09.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski