Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu został...
16.09.2016
Nieprawidłowości w reprywatyzacji warszawskich nieruchomości to efekt ułomnego prawa, czego skutki...
Krzysztof Sobczak
15.09.2016
W sierpniu na stanowiska counseli w warszawskim biurze Dentons awansowali Agnieszka Nagórska i...
Krzysztof Sobczak
15.09.2016
Rynek
Prawo do bezpłatnej pomocy prawnej jest jednym z fundamentalnych założeń demokratycznego państwa...
Krzysztof Sobczak
15.09.2016
Podsekretarzem stanu odpowiedzialnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych za sprawy...
Krzysztof Sobczak
15.09.2016
Prawnicy
Będziemy zdecydowanie i bezwzględnie walczyć ze wszelkiego rodzaju patologiami, zarówno w spółkach...
Krzysztof Sobczak
15.09.2016
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 września uznał naruszenie prawa do wolności...
Katarzyna Warecka
15.09.2016
Adwokat Grzegorz Majewski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, współwłaściciel słynnej...
Krzysztof Sobczak
15.09.2016
Prawnicy
Policja i żandarmeria dostaną większe uprawnienia do podsłuchów, kontroli maili i prowokacji wobec...
Krzysztof Sobczak
15.09.2016
Cudzoziemiec będący w związku homoseksualnym z Polakiem ma tak samo silny związek z Polską jak...
Krzysztof Sobczak
15.09.2016
W razie strat po powodzi, rolnikom należy im się bezzwrotny zasiłek celowy z pomocy społecznej,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.09.2016
Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego skierowany do Trybunału w Luksemburgu został...
15.09.2016
Nie można od cudzoziemca wymagać znajomości języka polskiego już na etapie ubiegania się o pobyt...
Krzysztof Sobczak
15.09.2016
Zbierająca się w czwartek na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelna Rada Adwokacka ma się zająć...
Krzysztof Sobczak
15.09.2016
Prawnicy
Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym - to temat ogólnopolskiej zaplanowanej na początek...
Krzysztof Sobczak
14.09.2016
Greenberg Traurig doradzał Grupie HB Reavis w związku ze sprzedażą Konstruktorska Business Center w...
Krzysztof Sobczak
14.09.2016
Rynek
Niewiele jest chyba w naukach prawnych problemów tak spornych, wokół których narosłoby tyle...
Krzysztof Sobczak
14.09.2016
Nie ma i nie było w Ministerstwie Sprawiedliwości planów zmierzających do tego, by obywatele mieli...
Krzysztof Sobczak
14.09.2016
Tylko zmieniony na korzyść regulamin pracy i płacy wchodzi w życie bez wypowiedzenia zmieniającego....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.09.2016
Właściciele z nowo powstałej wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielnia będą rozliczać się z wpłat na...
Krzysztof Sobczak
14.09.2016
W polskich sądach w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego toczy się aktualnie 37...
Krzysztof Sobczak
14.09.2016
Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza przywrócić kwotowy próg wartości kradzieży, która jest...
Krzysztof Sobczak
14.09.2016
Prawo Unii nie pozwala na automatyczną odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt obywatelowi państwa...
Rafał Bujalski
14.09.2016
Do grona konsultantów kancelarii Dentons dołączył Stephen Harper, 22. premier Kanady. Z biura w...
Krzysztof Sobczak
13.09.2016
Prawnicy
Odstąpienie od konkursów przy zatrudnianiu na kierowniczych stanowiskach w Agencji Mienia...
Krzysztof Sobczak
13.09.2016
Decyzję o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, a posiadając już...
PAP
13.09.2016
Krajowa Rada Komornicza będzie operatorem portalu do prowadzenia elektronicznych licytacji...
Monika Sewastianowicz
13.09.2016
Projekt prawa o ustroju sądów powszechnych większość parlamentarno-rządowa tworzy w tajemnicy. Jaką...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.09.2016
Prawie 90 proc. szefów wszystkich prokuratur rejonowych zostało powołanych przez prokuratora...
Krzysztof Sobczak
13.09.2016
Prawnicy
Osoby z innych państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA i Szwajcarii, chcące wykonywać na...
Krzysztof Paczoska
13.09.2016
Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski