Rewolucyjny wyrok sądu nie pozostawia suchej nitki na działaniu fiskusa, który wszczyna postępowania kontrolne tuż przed przedawnieniem, a potem nic nie robi. W opinii sądu, wysłanie postanowienia to za mało – urząd musi prowadzić realne działania. Podatnicy zyskali dodatkowe narzędzia i argumenty do wykorzystania w sporach ze skarbówką.
Krzysztof Koślicki
31.10.2019
Ordynacja
Działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży abonamentu na oprogramowanie będzie podlegała opodatkowaniu ryczałtem według stawki 8,5 proc. uzyskanych przychodów. Pod warunkiem, że świadczona usługa faktycznie jest sklasyfikowana jako oprogramowanie komputerowe online ‒ uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
30.10.2019
PIT
W sytuacji problemów z pracownikami i trudnościami w zapewnieniu im noclegów w okolicy, wydatki na budowę hotelu dla pracowników z Ukrainy są kosztem ogólnym przedsiębiorcy z prawem do odliczenia VAT. Budowa ma wpływ na funkcjonowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wiesława Moczydłowska
30.10.2019
CIT VAT
Teza, że wzrost wpływów z CIT jest głównie konsekwencją programu 500+, nie znajduje odzwierciedlenia w danych podatkowych. 60-proc. wzrost dochodów z CIT nie sposób wyjaśnić głównie konsumpcją. Tempo wzrostu wpływów z CIT było ponad dwukrotnie wyższe niż wzrost PKB – mówi Maciej Żukowski, dyrektor w Ministerstwie Finansów.
Krzysztof Koślicki
30.10.2019
CIT
Jeżeli celem spółdzielni uczniowskich będzie jedynie edukowanie uczniów w zakresie praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, to nie będzie to działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Gmina nie będzie działała jako podatnik, a działalność spółdzielni nie będzie podlegać VAT.
Grażyna J. Leśniak
30.10.2019
VAT Zarządzanie oświatą
W piątek, 1 listopada, zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania książek i czasopism elektronicznych. Resortowi finansów zależało na uporządkowaniu i obniżeniu stawek VAT. Zdaniem ekspertów, nie wszystkie problemy udało się jednak rozwiązać. Niejasne pozostaje opodatkowanie audiobooków, a czasopisma specjalistyczne będą obciążone wyższą daniną.
Krzysztof Koślicki
30.10.2019
VAT

NSA: Proporcja w VAT tak. Ale jaką metodą?

Finanse publiczne Finanse samorządów VAT
Udzielając podatnikowi interpretacji dotyczącej zastosowania proporcji sprzedaży do wyliczenia VAT, organ podatkowy powinien wskazać, w jaki sposób ma on dokonać wyliczenia podatku. Podatnik miał prawo dowiedzieć się, jaka to metoda – wynika z wtorkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wiesława Moczydłowska
29.10.2019
Finanse publiczne Finanse samorządów VAT
Być może już w przyszłym roku pojawi się podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Ma być liczony m.in. od trudności, jakie placówka powoduje w miastach. Chodzi np. o zwiększone korki w okolicach centrum handlowego. Zdaniem ekspertów, tego typu przesłanki naliczania podatku będą powodować olbrzymie trudności interpretacyjne i kolejne spory.
Krzysztof Koślicki
29.10.2019
Ordynacja CIT
Przedsiębiorca prowadzący żłobek niepubliczny i przedszkole niepubliczne, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów VAT naliczony od nabywanych do celów tej działalności towarów i usług. Może to zrobić, bo będąc podatnikiem VAT korzystającym ze zwolnienia, nie może odliczyć podatku naliczonego od podatku należnego. Potwierdził to dyrektor KIS.
Grażyna J. Leśniak
29.10.2019
CIT PIT VAT
Skoro podatnik ‒ mimo wezwania ‒ nie uzupełnił wniosku o wydanie interpretacji i nie wskazał przepisów prawa podatkowego, to organ interpretacyjny miał prawo pozostawić jego wniosek bez rozpatrzenia. Urzędnicy muszą bowiem wiedzieć, do czego mają się ustosunkować ‒ uznał NSA i oddalił skargę kasacyjną.
Grażyna J. Leśniak
29.10.2019
Ordynacja
Generalny Inspektor Informacji Finansowej będzie mógł nałożyć do 1 miliona złotych kary za naruszenie obowiązków wynikających z przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na kadrę kierowniczą. To jedna ze zmian, jakie przewiduje podpisana w piątek przez prezydenta nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Jolanta Ojczyk
28.10.2019
Compliance
Prezydent podpisał w piątek nowelizację ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany polegają na obniżeniu stawek akcyzy dla samochodów o napędzie hybrydowym spalinowo–elektrycznym. Wysokość daniny będzie uzależniona od rodzaju napędu samochodu oraz od pojemności silnika.
Krzysztof Koślicki
28.10.2019
Środowisko Akcyza
Przychody z reklamy umieszczonej na budynku nie dają prawa do zwolnienia z CIT. Nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tylko takie nie podlegają opodatkowaniu. Nie ma znaczenia, że będą przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.
Krzysztof Koślicki
28.10.2019
CIT
Po zlikwidowaniu firmy i wycofaniu wykorzystywanego w niej lokalu do majątku prywatnego, może być on nadal wynajmowany. Przedmiotem najmu nie będzie składnik majątku związany z biznesem, lecz najem prywatny. Uzyskiwany przychód może być opodatkowany ryczałtem w wysokości 8,5 proc..
Grażyna J. Leśniak
28.10.2019
PIT
Trwa druga edycja konkursu Tax Everest. Są to Akademickie Mistrzostwa Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego. Na nagrody mają szanse autorzy prac, które będą obronione w okresie od 1 października 2018 roku do 31 października 2019 roku. Termin zgłoszeń upływa 3 listopada.
Krzysztof Koślicki
28.10.2019
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne
Przez rok ponad 42 proc. mikro, małych i średnich firm zostało skłonionych przez partnerów biznesowych do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Najczęściej dotyczy to handlu i to ten sektor obok transportu, w jednym na pięć przypadków skarży się na negatywny wpływ podzielonej płatności na płynność finansową - wynika z danych BIG InfoMonitor.
Agnieszka Matłacz
28.10.2019
VAT
Czas, w jakim rozpatrywane są zgłaszane kłopoty z funkcjonowaniem ePUAP, nijak się ma do terminów procesowych, których trzeba przestrzegać ‒ twierdzą pełnomocnicy. Niektórzy na odpowiedź z Service Desku Centralnego Ośrodka Informatyki, który obsługuje ePUAP, czekali... ponad pół roku.
Grażyna J. Leśniak
28.10.2019
Ordynacja
Ministerstwo Zdrowia analizuje narzędzia walki z nadwagą i otyłością, w tym wykorzystanie polityki fiskalnej. Nie planuje jednak wprowadzenia tzw. podatku cukrowego ‒ zapewnia resort. Także Ministerstwo Finansów deklaruje, że obecnie nie pracuje nad akcyzą na niezdrowe produkty.
Grażyna J. Leśniak
26.10.2019
Akcyza Finanse
Wydatki poniesione na zakup lub wytworzenie zapasów, materiałów i półproduktów będą stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia przedsiębiorstwa. To, że ich zbycie nastąpi w ramach transakcji sprzedaży firmy nie ma znaczenia. Przepisy ustawy o CIT nie przewidują w tym zakresie żadnej szczególnej regulacji. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
25.10.2019
CIT
Bez względu na to, kiedy i czy zostaną wypracowane jakieś uzgodnienia przejściowe, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest przesądzone. Oznacza to, że ostatecznie zostanie ona „państwem trzecim” w rozumieniu przepisów o VAT. Z punktu widzenia polskich przedsiębiorców najistotniejsza będzie zmiana sposobu opodatkowania transakcji towarowych – pisze Michał Szczech z RSM Poland.
Michał Szczech
25.10.2019
VAT Brexit
Indywidualna interpretacja podatkowa ma potwierdzać, że postępowanie podatnika jest prawidłowe i chronić przez odmiennym podejściem skarbówki. Eksperci wskazują, że to tylko teoria. W praktyce interpretacje chronią coraz słabiej, a fiskus próbuje je podważać. Wygodnym argumentem jest, że pytający we wniosku źle opisał swoją sytuację. Zdarza się to coraz częściej.
Krzysztof Koślicki
25.10.2019
Ordynacja
Doradztwem podatkowym nie jest tylko rzetelne prowadzenie ksiąg zgodnie z prawem ani informowanie o zmianach przepisów. Gdyby tak było, szkolenia mogliby prowadzić jedynie doradcy podatkowi. Trudno też oczekiwać, że księgowi będą prosić o opinię doradców w każdej sprawie – twierdzi dr hab. Stanisław Hońko
Krzysztof Koślicki
25.10.2019
Rachunkowość Doradca podatkowy
Od piątku, 25 października, niektórzy podatnicy podatku dochodowego nie będą musieli składać deklaracji CIT-8 w wersji elektronicznej. Żeby nie ponosić dodatkowych wydatków związanych chociażby z zakupem podpisu elektronicznego, będą mogli składać dokumenty w wersji papierowej. Na zmianie zyskają m.in. fundacje i stowarzyszenia.
Krzysztof Koślicki
24.10.2019
CIT Rachunkowość
Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia stanowi jej odpłatne zbycie. Jednak przy tego rodzaju umowie niemożliwe jest ustalanie przychodu na podstawie wartości nieruchomości wyrażonej w cenie określonej w umowie lub wartości rynkowej, gdyż ta ‒ w przypadku dożywocia ‒ nie występuje.
Grażyna J. Leśniak
24.10.2019
Domowe finanse PIT
Nieznaczna poprawa dynamiki wzrostu CIT wobec PKB w Polsce w latach 2016–2018 jest niższa niż średnia państw członkowskich OECD. Wzrost CIT został wygenerowany przez ograniczony krąg podatników, których działalność gospodarcza jest bezpośrednio zależna od poziomu konsumpcji.
Krzysztof Koślicki
23.10.2019
CIT
Dochody budżetowe z CIT wzrosły w 2018 roku o 6,3 mld zł. Za połowę tego wzrostu odpowiadały podmioty dostarczające usługi finansowe, czyli banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty leasingowe, faktoringowe i parabanki oraz podmioty zajmujące się obsługą transakcji finansowych i fundusze inwestycyjne
Agnieszka Matłacz
23.10.2019
CIT
Od listopada będzie można występować do skarbówki o wiążące informacje stawkowe tzw. WIS. Przepisy są jednak tak skonstruowane, że potwierdzanie prawidłowości stosowanych stawek może okazać się iluzoryczne. Zdaniem ekspertów, fiskus nie będzie chciał odnosić się do przepisów niepodatkowych, do których odwołują się nowe załączniki ustawy o VAT.
Krzysztof Koślicki
23.10.2019
VAT
Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych tzw. ustawa DRM została przyjęta przez Senat 18 października. Wprowadza ona nowe procedury rozstrzygania sporów, reguluje zagadnienia dotyczące uprzednich porozumień cenowych, jak również nawiązuje do nowego mechanizmu współpracy z fiskusem – pisze Katarzyna Darska z KPMG w Polsce.
Katarzyna Darska
22.10.2019
Ordynacja
Uczestnictwo sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych, finansowanych ze środków budżetu gminy, gdy wiąże się z wykonywaniem przez nich funkcji, należy zaliczyć do ich codziennych obowiązków. Wydatki gminy w tym zakresie nie są dla sołtysów przychodem. Nie stanowią też dla nich nieodpłatnego świadczenia - uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
22.10.2019
Samorząd terytorialny PIT
Eksperci nie mają wątpliwości - rozpatrywanie sprawy w obu instancjach przez ten sam organ, czyli przez tego samego naczelnika urzędu celno-skarbowego, utrudnia realizację zasady dwuinstancyjności postępowania. W rezultacie podatnik stawiany jest na z góry przegranej pozycji. Odwołując się od decyzji, trudno jest liczyć na wygraną.
Krzysztof Koślicki
22.10.2019
Ordynacja CIT VAT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski