Firmy optymistycznie podchodzą do zasad rozliczania ulgi na badania i rozwój. Dla 28 proc. przedsiębiorstw, które choć raz skorzystały z odliczenia, najbardziej problematyczna była dokumentacja działalności B+R. Zdaniem ekspertów, najtrudniejsza jest ewidencja kosztów. Takie wnioski wynikają z najnowszego raportu Ayming Polska „Ulga B+R. Małymi krokami do większej innowacyjności”.
Krzysztof Koślicki
19.11.2019
CIT PIT
Tadeusz Kościński, minister finansów, zapowiedział w poniedziałek udoskonalenie systemu podatkowego, administracji i legislacji. Chodzi m.in. o elektroniczne paragony i faktury, kasy online w formie oprogramowania czy kompleksowy e-urząd skarbowy. Potrzebna jest też zmiana modelu obsługi podatników.
Krzysztof Koślicki
18.11.2019
Ordynacja Doradca podatkowy
O zaświadczenia potwierdzające brak zaległości w zapłacie podatków można wnioskować online poprzez portal Biznes.gov.pl. Do podpisania wniosku potrzebny jest profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wydanie dokumentu kosztuje 21 złotych. Procedura trwa siedem dni.
Krzysztof Koślicki
18.11.2019
Ordynacja

Status podatnika VAT na wagę złota

VAT Małe i średnie firmy
O tym jak istotne znaczenie dla przedsiębiorców ma obecnie status podatnika VAT świadczy bezsprzecznie wprowadzenie tzw. „białej listy” podatników. Aby znaleźć się na liście, przedsiębiorca musi czasem przejść karkołomne wyzwanie związane z wydawałoby się formalnym etapem, jakim jest rejestracja do celów VAT – pisze Angelika Dahms.
Angelika Dahms
18.11.2019
VAT Małe i średnie firmy
Generator mikrorachunku podatkowego, dzięki któremu można dokonywać wpłat do urzędu skarbowego podatków PIT, CIT i VAT, działa przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Istnieje więc możliwość zweryfikowania swego mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i o każdej porze, również za pomocą telefonu - pisze Jolanta Nowicka.
Jolanta Nowicka
18.11.2019
CIT PIT VAT Małe i średnie firmy

Może TK poda definicję przedsiębiorcy do ustalania podatku

PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć, czy osoba fizyczna sprzedająca kilka działek wydzielonych z jednej nieruchomości gruntowej jest przedsiębiorcą i musi zapłacić podatek dochodowy, bez prawa do zwolnienia, choć od nabycia sprzedanej ziemi upłynęło pięć lat. Eksperci są zgodni: te niejasne i nieprecyzyjne przepisy już dawno powinny zostać usunięte z porządku prawnego.
Grażyna J. Leśniak
18.11.2019
PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, w  ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zostało sprzedane, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę własnego domu, w którym podatnik realizuje swoje cele mieszkaniowe, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia podatkowego
Grażyna J. Leśniak
16.11.2019
Prawo cywilne Ordynacja PIT
Nowym ministrem finansów został Tadeusz Kościński. To nie jest całkowicie nowa twarz w rządzie. Już od 2015 roku pełni różne kierownicze funkcje. Uważany jest za człowieka Mateusza Morawieckiego
Jolanta Ojczyk
15.11.2019
Ustawodawca nie uzależnił możliwości ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej metodą szacunkową, jak i wysokości tego dochodu od sposobu rozliczeń między kontrahentami. Nie ma więc przeszkód do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej metodą szacunkową w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych
Grażyna J. Leśniak
15.11.2019
Ordynacja CIT Małe i średnie firmy
Organy podatkowe znalazły kolejny sposób na zakwestionowanie ochronnej cechy interpretacji indywidualnych dla podatnika, który o tę interpretację wystąpił. To stan faktyczny, który fiskus drobiazgowo sprawdza w trakcie kontroli czy postępowania. Wszystko po to, by móc wykazać, że w konkretnej sytuacji interpretacja nie działa.
Grażyna J. Leśniak
15.11.2019
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Praca biegłego rewidenta ma na celu zwiększenie zaufania do wiarygodności informacji finansowej, którą sporządza i publikuje kierownik jednostki – firmy funkcjonującej w obrocie gospodarczym - podkreśla samorząd biegłych rewidentów. I dodaje, że wysoka jakość usług biegłego rewidenta nie opiera się jedynie na wiedzy merytorycznej, wpływa na nią również uczciwość i etyczna postawa.
Krzysztof Sobczak
14.11.2019
Rachunkowość Prawo gospodarcze
W czwartek rząd zaakceptował projekt, który przewiduje 10-proc. wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Za sprawą podwyżki budżet państwa ma zyskać w 2020 r. ok. 1,7 mld zł. W opinii Business Centre Club planowana podwyżka akcyzy jest drastycznie wysoka i odbije się bardzo negatywnie na legalnym rynku wyrobów tytoniowych w Polsce.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska Jolanta Ojczyk
14.11.2019
Akcyza
Henryk Kowalczyk, dotychczasowy minister środowiska, został w czwartek wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Podczas pierwszego posiedzenia tej komisji wybrano też pięciu jej wiceprzewodniczących - trzech z PiS i dwóch z KO.
Jolanta Ojczyk
14.11.2019
Kandydaci na doradców podatkowych po raz pierwszy będą mogli skorzystać z pomocy samorządu w uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu. Krajowa Izba Doradców Podatkowych rozpoczęła nabór na oficjalny kurs na doradcę podatkowego. Kanddydatów szkolić będą praktycy i znawcy prawa podatkowego.
Patrycja Rojek-Socha
14.11.2019
Podatki i opłaty lokalne
Korzystanie z wykazu podatników VAT nie jest obowiązkowe. Jednak brak weryfikacji kontrahenta w wykazie ma negatywne konsekwencje ‒ twierdzi Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na jedno z pytań w sprawie wykazu podatników VAT. Na stronie MF i na portalu podatkowym tych pytań i odpowiedzi jest kilkadziesiąt.
Grażyna J. Leśniak
14.11.2019
VAT Małe i średnie firmy
Alkohol etylowy o kodzie CN 2207 i 2208, stanowiący część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej, podlega co do zasady opodatkowaniu akcyzą. Może jednak być z niej zwolniony. Jednak warunki zwolnienia, jak te określone w ustawie o podatku akcyzowym, należy odczytywać ściśle i w zgodzie z dyrektywą Rady 92/83/EWG ‒ uznał NSA
Grażyna J. Leśniak
13.11.2019
Akcyza
Przychody ze sprzedaży waluty wirtualnej nabytej w 2018 r. będą stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w myśl ustawy o PIT. Opodatkowany jest dochód, a koszty podatkowe poniesione i nieodliczone od przychodów przed 1 stycznia 2019 r., wnioskodawca będzie mógł wykazać w odrębnym zeznaniu za rok podatkowy ‒ uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
12.11.2019
PIT Finanse
Regulacje w zakresie przesunięcia w czasie terminu rozliczenia podatku naliczonego należy ocenić krytycznie ze względu na generowany przez nie skutek, czyli konieczność zapłaty odsetek od powstałej zaległości podatkowej - uważa Jolanta Nowicka.
Jolanta Nowicka
12.11.2019
VAT
Sprzedaż zestawów przekąsek należy opodatkować według stawek właściwych dla towarów składających się na ten zestaw. Bo nie jest to świadczenie złożone, lecz zespół odrębnych świadczeń: dostaw gotowych, zapakowanych przez producenta towarów. Będą więc one podlegały VAT na zasadach właściwych dla każdego produktu odrębnie ‒ uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2019
VAT
W Ministerstwie Finansów trwają prace nad opracowaniem objaśnień podatkowych, dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2019
CIT PIT
Programy takie jak Szafir czy narzędzia udostępniane przez Ministerstwo Cyfryzacji na platformie obywatel.gov.pl nie pozwalają na weryfikację podpisu służb celnych pod dokumentem IE599, potwierdzającym wywóz towarów poza UE. Bo nie jest to ani podpis zaufany, ani kwalifikowany. W efekcie eksporterzy mogą nawet nie wiedzieć, że przekazany im przez agencję celną plik XML jest niepodpisany albo wadliwie podpisany.
Grażyna J. Leśniak
08.11.2019
VAT
Czy leasing operacyjny jest schematem podatkowym, który należy raportować Szefowi KAS? Ministerstwo Finansów nie chce udzielić jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Zdaniem ekspertów, to nie jest schemat a uniki ministerstwa to nic innego, jak utrzymywanie podatników w strachu i niepewności.
Grażyna J. Leśniak
07.11.2019
CIT

Czy po 20 latach prawo karne skarbowe wymaga zmiany?

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, korekta deklaracji złożona razem z czynnym żalem oraz postępowanie mandatowe to tryby przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym, w których wyłączony jest udział doradcy podatkowego, a podatnik jako sprawca jest de facto pozbawiony skutecznej obrony. To tylko niektóre mankamenty, które wymagają zmiany.
Grażyna J. Leśniak
06.11.2019
Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne
Od 1 listopada obowiązują nowe zasady opodatkowania książek i czasopism elektronicznych. Resortowi finansów zależało na uporządkowaniu i obniżeniu stawek VAT. Nie wszystkie problemy udało się jednak rozwiązać. Niejasne jest opodatkowanie audiobooków. Od czasopism specjalistycznych trzeba natomiast płacić wyższą, 8-proc. daninę.
Krzysztof Koślicki
06.11.2019
VAT
Urząd celno-skarbowy ukarał przewoźnika trzykrotnie za jedno naruszenie dotyczące systemu SENT w trakcie jednego transportu. Łącznie nałożył kary w wysokości 30 tys. złotych. WSA w Lublinie po skargach rzecznika małych i średnich przedsiębiorców uchylił niekorzystne decyzje. Uznał, że są sprzeczne z prawem przedsiębiorców.
Jolanta Ojczyk
05.11.2019
Małe i średnie firmy
Długie oczekiwanie na rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny jest faktem. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa, a konstytucja gwarantuje prawo do kontroli sądowej bez zbędnej zwłoki. Czy są sytuacje, że sąd może, a nawet powinien, rozpoznawać bezzwłocznie, poza kolejnością – pisze Marek Isański, prezes Fundacji Praw Podatnika.
Marek Isański
05.11.2019
Ordynacja Doradca podatkowy
Paliwo w służbowym samochodzie, z którego pracownik korzysta do prywatnych celów, nie jest jego dodatkowym przychodem. PIT płaci się od ryczałtu określonego w przepisach, który obejmuje wszystkie koszty pojazdu. Jego wartość zależy od pojemności silnika. Fiskus ciągle chce jednak podatku od benzyny, mimo że sądy zmuszają go potem do zmiany stanowiska.
Krzysztof Koślicki
04.11.2019
PIT
Gdy pracodawca musi zmierzyć się z przykrą okolicznością, jaką jest śmierć pracownika lub członka jego najbliższej rodziny, pojawia się wtedy problem z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez firmę na nekrologi, wieńce pogrzebowe i znicze. Organy podatkowe mają jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.
Krzysztof Koślicki
01.11.2019
CIT PIT
Od 1 listopada stosowanie podzielonej płatności tzw. split paymentu będzie obowiązkowe przy 150 towarach i usługach. Za jej brak grozić będą surowe konsekwencje. Kluczowa będzie wartość faktury. Wystarczy jednak, że znajdzie się na niej jeden, tańszy towar wrażliwy, dzielić trzeba będzie całą płatność. Ale to nie jedyny problem.
Krzysztof Koślicki
01.11.2019
VAT
Ponoszone przez spółkę w imieniu i na rzecz innej firmy koszty delegacji pracownika nie podlegają opodatkowaniu VAT. Brak jest więc podstaw do wystawienia faktur dokumentujących te czynności ‒ stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.
Grażyna J. Leśniak
31.10.2019
VAT
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski