Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że sprzedawca może do jednego zamówienia wystawić kilka faktur i tylko na jednej umieścić sprzedaż wymagającą obowiązkowe dzielenie płatności w ramach tzw. split paymentu. Znaczenie ma bowiem wartość brutto na fakturze, a nie wartość całego zamówienia. To już kolejne stanowisko fiskusa, które nieco łagodzi restrykcyjne przepisy podatkowe w tym zakresie.
Krzysztof Koślicki
29.01.2020
VAT
Po raz pierwszy w historii tego zawodu, liczba doradców podatkowych w Polsce przekroczyła 9 tysięcy. Tylko w styczniu do Krajowej Izby Doradców Podatkowych dołączyło 51 nowych doradców. Stale obniża się też wiek osób wchodzących do zawodu. Najwięcej doradców pracuje w Warszawie.
Krzysztof Koślicki
28.01.2020
Doradca podatkowy
W najbliższy piątek mija termin, w którym płatnicy PIT muszą sporządzić deklaracje PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-AR za 2019 rok. Trzeba zwrócić uwagę na numer formularzy, bo np. ulgę dla młodych pracownik można wykazać tylko w najnowszej wersji PIT-11, oznaczonej symbolem 25. Druki do urzędu skarbowego wysyła się tylko elektronicznie.
Krzysztof Koślicki
28.01.2020
PIT
Eksperci zgodnie przyznają - fiskus od wielu lat wszczyna postępowania tuż przed upływem terminu przedawnienia. Najnowsza odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską wskazuje jednak, że takie przypadki właściwie się nie zdarzają. Skarbówka nie przyznaje się do błędów i wykorzystywania prawa. Doradców podatkowych tłumaczenia resortu jednak nie przekonują.
Krzysztof Koślicki
28.01.2020
Ordynacja Doradca podatkowy
Według przygotowanego przez resort zdrowia projektu dodatkowy podatek, jaki proponuje się nałożyć na pewne kategorie produktów i usług, służyć ma promocji zdrowego trybu życia. Ale będzie on miał też aspekt fiskalny, bowiem dodatkowe opłaty mają dać do 3 mld zł wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia - pisze Katarzyna Hałaburda
Katarzyna Hałaburda
27.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Finansów przypomina o terminach rozliczenia deklaracji podatkowych za rok 2019. Początkiem terminu jest w tym roku dzień 15 lutego. Zeznania przekazane do skarbówki wcześniej będę traktowane jako złożone 15 lutego 2020 roku. Zasady te dotyczą rozliczeń m.in.: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.
Krzysztof Koślicki
27.01.2020
PIT
Pomimo dwuletniej praktyki obowiązywania regulacji art. 15e ustawy o CIT w dalszym ciągu wątpliwa pozostaje kwestia wykładni pojęcia „bezpośredniości związku”. Organy podatkowe traktują to jako tarczę przed sztucznym zaniżaniem podstawy opodatkowania. Jednak ich stanowisko rodzi wiele kontrowersji i prowadzi do sporów – piszą eksperci z kancelarii GWW.
Olga Sulewska Artur Bubrowiecki
27.01.2020
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów zapowiada dużą reformę postępowania podatkowego. Po zmianach podatnicy swoje sprawy będą mogli załatwiać w dowolnym urzędzie skarbowym. Ma to ułatwić kontakty z fiskusem. Może się jednak okazać, że w przypadku kontroli trzeba będzie jechać z dokumentami na drugi koniec Polski.
Krzysztof Koślicki
27.01.2020
Ordynacja Doradca podatkowy
Sprawdziliśmy, jak teraz działa Lex Uber. Policja skontrolowała już 140 kierowców, 27 grozi nawet 20 tys. zł kary za łamanie przepisów. Liczba wniosków o uzyskanie licencji na nowych zasadach jest niewielka, bo trudno zarejestrować auto jako taxi. Wszystko dlatego, że minister finansów blokuje rozporządzenia określające zasady działania aplikacji mobilnej.
Jolanta Ojczyk
27.01.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Dofinansowanie przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów wycieczki turystyczno-integracyjnej nie powoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy. Po stronie pracodawcy nie pojawią się z kolei żadne obowiązki płatnika. Potwierdza to niedawna interpretacja skarbówki.
Wiesława Moczydłowska
25.01.2020
PIT
Tryb stwierdzenia nieważności decyzji to tryb nadzwyczajny. Tylko wyjątkowo można stwierdzać nieważność decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa i taki pogląd funkcjonuje już prawie od 100 lat – stwierdził w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny, zamykając ofiarom ulgi meldunkowej drogę do odzyskania niesłusznie zapłaconego podatku.
Wiesława Moczydłowska
24.01.2020
Domowe finanse PIT

Morskie farmy wiatrowe z nowym podatkiem

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Wysokość daniny nie będzie uzależniona od wartości budowli, lecz od mocy wytwarzanej energii - taką zasadę przewiduje opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt przepisów dotyczących promowania wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, który zapowiada wprowadzenie nowych zasad opodatkowania tych urządzeń.
Krzysztof Koślicki
24.01.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Posłowie zagłosowali za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 r. Do najważniejszych zmian należą regulacje dotyczące Funduszu Pracy.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2020
Finanse publiczne
Posłowie nie zgodzili się na poprawki senatorów, którzy chcieli przesunąć tylko o rok, do 2021 roku, udostępnienie usługi Twój e-PIT dla przedsiębiorców. Chodzi o automatyczne rozliczenie rocznego podatku PIT osób prowadzących działalność gospodarczą przez skarbówkę.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2020
PIT
Na trwającym właśnie Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Polska zaapelowała do podjęcia wspólnych działań w całej Europie w celu budowania przejrzystości i wprowadzenia solidarności w zwalczaniu uchylania się od płacenia podatków. Z przedstawionego tam raportu wynika, że Polska traci z tego tytułu 600 mln euro.
Krzysztof Koślicki
23.01.2020
CIT Prawo unijne
Ministerialna biała lista podatników VAT, na której trzeba sprawdzać numery kont bankowych firm, zawiera informacje tylko o rachunkach zgłoszonych jako firmowe. Jeśli przedsiębiorca korzysta ze zwykłego rachunku, jego numeru nie da się zweryfikować. Kwestia ta po pierwsze – utrudnia pracę księgowym, po drugie – znacząco wydłuża termin aktualizacji danych przez skarbówkę.
Krzysztof Koślicki
23.01.2020
VAT Małe i średnie firmy
Krajowa Administracja Skarbowa na przejściu w Budomierzu udaremniła nielegalny przewóz 150 kilogramów młodego węgorza europejskiego. Gatunek ten jest objęty ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej – CITES. Jego wartość rynkowa może wynieść nawet 2,5 tysiąca euro za kilogram.
Krzysztof Koślicki
22.01.2020
Ordynacja Administracja publiczna
Organy podatkowe coraz częściej blokują zaliczenie niektórych wydatków do kosztów lub uniemożliwiają odliczenie VAT. Firma rozliczająca podatek u źródła nie może skorzystać z uproszczeń, jeśli nie udowodni istnienia tzw. substancji biznesowej. Zdaniem ekspertów, działania fiskusa utrudniają prowadzenie firm i zmuszają do płacenia wyższych podatków.
Krzysztof Koślicki
22.01.2020
Ordynacja CIT VAT Spółki Małe i średnie firmy
Minister finansów przekazał do konsultacji publicznych dwa projekty rozporządzeń: w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej. Oba określają nowy wzór wniosku i oba zastąpią obowiązujące rozporządzenia w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2020
Ordynacja Domowe finanse Małe i średnie firmy
Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail na temat wszczęcia kontroli przez urząd skarbowy. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów – przestrzegł w poniedziałek resort finansów.
Krzysztof Koślicki
21.01.2020
Ordynacja Doradca podatkowy
NSA odmówił w poniedziałek podjęcia uchwały odpowiadającej na pytanie, czy wskazana przez składającego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej klasyfikacja statystyczna (PKWiU) stanowi element stanu faktycznego, a w konsekwencji, czy organ interpretacyjny związany jest powołaną klasyfikacją.
Wiesława Moczydłowska
21.01.2020
Ordynacja VAT Doradca podatkowy
Od stycznia 2020 roku faktury można wystawiać tylko do paragonów z NIP. Przepisy są jednak nieprecyzyjne. Wątpliwości dotyczą m.in. przypadków sprzedaży do 450 złotych. Część sprzedawców uważa, że taki paragon stanowi fakturę uproszczoną i odmawia wystawienia do niego zwykłej faktury.
Krzysztof Koślicki
21.01.2020
VAT
Przeprowadzenie reformy administracji celno-skarbowej w Polsce było celowe – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Zdaniem Izby, dzięki skonsolidowaniu służb celnych i skarbowych stworzono warunki do poprawy efektywności całego systemu poboru danin publicznych. Największe zastrzeżenia NIK budzi zaś obszar szeroko rozumianych spraw kadrowych.
Krzysztof Koślicki
20.01.2020
Ordynacja Doradca podatkowy
Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Z dokumentu wynika, że z nowego rozwiązania będą mogli skorzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych 10 milionów euro.
Krzysztof Koślicki
20.01.2020
VAT
Z najnowszej interpretacji wynika, że przedsiębiorca nie może uwzględnić w kosztach studiów z informatyki. Uzasadnieniem ma być fakt, że zajmuje się on tłumaczeniami i organizacją szkoleń. Zdaniem skarbówki, programowanie czy tworzenie stron internetowych nie jest mu potrzebne. Eksperci zwracają uwagę, że organy już kolejny raz zmieniają zdanie w sprawie edukacji.
Krzysztof Koślicki
20.01.2020
PIT Małe i średnie firmy

Wyrok NSA nadzieją ofiar ulgi meldunkowej

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Los kilku tysięcy podatników, zwanych ulgowiczami meldunkowymi, rozstrzygnie się za kilka dni przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zdaniem ekspertów, są to ofiary pułapki zastawionej przez państwo na obywateli. Wyrok może mieć przełomowe znaczenie także dla pozostałych podatników.
Wiesława Moczydłowska
18.01.2020
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Chodzi o nowelę o PIT i CIT przewidującą zwolnienie z podatku dotacji na zakup samochodów elektrycznych. Za przyjęciem jej bez poprawek było 99 senatorów, nikt nie był przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2020
Środowisko
Zgodnie z poprawką zgłoszoną przez Senat do nowelizacji ustaw podatkowych, Ministerstwo Finansów ma rok na udostępnienie usługi Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Patrycja Rojek-Socha
17.01.2020
PIT
Organ ma obowiązek zapoznania podatnika z dowodami pochodzącymi z innych powiązanych postępowań podatkowych, na podstawie których zamierza wydać decyzję. Podatnik ma prawo uzyskać do nich dostęp – stwierdził niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Wiesława Moczydłowska
17.01.2020
VAT Doradca podatkowy

Przez brak numeru rachunku na białej liście firmy wstrzymują płatności

VAT Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy nie dostają zapłaty za faktury, ponieważ tzw. biała lista podatników – mimo zgłoszenia i aktualizacji danych - nie wskazuje numerów ich rachunków bankowych. Ich kontrahenci z obawy na sankcje w kosztach podatkowych blokują płatności. Aktualizowanie baz danych skarbówki trwa zbyt długo – ostatnio nawet 2-3 tygodnie.
Krzysztof Koślicki
17.01.2020
VAT Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy