Prawo.pl
Do tej pory podatek należny za grudzień należało zapłacić do upływu terminu na złożenie zeznania, a zatem do końca lutego następnego roku. I tutaj należy uważać, gdyż ustawodawca zdecydował się na całkowite rozdzielenie terminów płatności podatku za ostatni miesiąc i terminu na złożenie deklaracji PIT-28. A dodatkowo dla 2022 roku wprowadził wyjątek w tym zakresie.
Wiesława Moczydłowska
25.08.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Po 183 dniach wojny - ten ważny moment to czwartek 25 sierpnia - wielu ukraińskich uchodźców może mieć problem z podwójnym opodatkowaniem. Będą bowiem musieli zacząć rozliczać się z polskim fiskusem. Teoretycznie wciąż obowiązuje międzynarodowa umowa o unikaniu takich podwójnych obciążeń, ale nie przewidziano w niej masowej ucieczki Ukraińców do Polski.
Paweł Rochowicz
25.08.2022
PIT Doradca podatkowy Ukraina

Sądy administracyjne próbują uporządkować opodatkowanie zbiorników

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Po ogłoszeniu przez NSA uchwały o opodatkowaniu zbiorników, krytykowano ją jako działanie prawotwórcze, które w naszym systemie jest zarezerwowane dla ustawodawcy. Teraz okazuje się jednak, że wskazówki NSA są nie tylko powszechnie stosowane przez sądy, ale także doprecyzowywane i uzupełniane w kolejnych orzeczeniach. Ma to fundamentalne znaczenie dla opodatkowania infrastruktury przemysłowej.
Krzysztof Koślicki
25.08.2022
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że nie ma dziś jasno określonych zasad, które odnosiłyby się do specyficznej działalności kantorów internetowych. Przepisy nie zawierają ich definicji, nie określają także wymogów i warunków takiej działalności, a także odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi. Resort finansów jest świadomy problemu i przygotowuje już nowe przepisy.
Krzysztof Koślicki
24.08.2022
Doradca podatkowy Finanse
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się nowelizacji ordynacji podatkowej, dotyczącej m.in. skutków wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego dla członków jej zarządu. Proponowane zmiany mają, zdaniem fiskusa, pomóc w walce z oszustwami podatkowymi. Oficjalna treść projektu nie została jeszcze opublikowana i jest obecnie konsultowana wewnętrznie w ramach Krajowej Administracji Skarbowej.
Krzysztof Koślicki
24.08.2022
Ordynacja Doradca podatkowy Spółki Finanse
Oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa sprzedawanych klientom indywidualnym nie uwzględnia rosnącej inflacji. Jednocześnie obligacje oferowane „hurtowo” wybranym bankom są wyżej oprocentowane - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I powołuje się na skargi inwestorów indywidualnych, dla których taka oferta nie jest dostępna i uważają, że to niesprawiedliwe.
Krzysztof Sobczak
24.08.2022
Finanse publiczne Domowe finanse
Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania nie wywołuje skutku prawnego automatycznie, rozpoczyna tylko postępowanie, a organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu, bądź odmowie. Skoro jednak już na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne.
Wiesława Moczydłowska
24.08.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Mniej biurokracji w rozliczeniach CIT - taki ma być efekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ministerstwo Finansów zgodziło się na zniesienie uciążliwego obowiązku dokumentowania transakcji z firmami, które mogą mieć tylko pośrednie powiązania z rajami podatkowymi. Eksperci twierdzą: to dobry ruch, bo tropieniem oszustów powinien się zająć fiskus, a nie podatnicy.
Paweł Rochowicz
24.08.2022
CIT Doradca podatkowy

MF: Pierwsze półrocze samorządy zakończyły nadwyżką budżetową

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Blisko 20,5 mld zł wyniosła nadwyżka operacyjna samorządów, czyli różnica między ich bieżącymi dochodami a wydatkami po I półroczu 2022 roku. Spadło też zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, które na koniec drugiego kwartału wyniosło 87,4 mld zł - poinformował resort finansów.
Robert Horbaczewski
22.08.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

Polski Ład to nie jedyne wyzwanie dla firm i księgowych

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Polski Ład
Pierwsze półrocze 2022 roku upłynęło w firmach pod hasłem implementacji przepisów podatkowej części Polskiego Ładu i przygotowywania się do zmian lipcowych. Jednak aż 58 proc. nowych przepisów podatkowych zostało uchwalonych bez konsultacji społecznych. Perspektywa na najbliższe miesiące nie wygląda lepiej – wyzwań będzie jeszcze więcej. Takie m.in. wnioski wynikają z najnowszej edycji raportu Podatkowy Rollercoaster.
Krzysztof Koślicki
22.08.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Polski Ład
Można spodziewać się, że zmiany w prawie podatkowym kształtowane przez tzw. Polski Ład oraz ustawy, które go nowelizowały, wygenerują wpływ nowych spraw do sądów administracyjnych. Trudno w tej chwili spekulować, jak dużo, ale pamiętajmy, że NSA jest sądem drugiej instancji i sprawy te w pierwszej kolejności trafią do wojewódzkich sądów administracyjnych – mówi Sylwester Marciniak, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wiesława Moczydłowska
22.08.2022
Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna
Jest już pierwszy wniosek w sądzie o upadłość firmy z listy sankcyjnej. Z czasem będzie ich więcej, to niestandardowa upadłość, bo w jej przypadku, tak jak ewentualnie innych firm z tej listy, decydujący głos będzie należał nie do sądu i syndyka, ale szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nic nie będzie mogło dziać się poza jego plecami, zdecyduje absolutnie o wszystkim.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.08.2022
Prawo gospodarcze Ukraina

Córka ustanowi służebność mieszkania dla matki bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Ustanowienie nieodpłatnej służebności mieszkania przez córkę na rzecz matki, za zgodą zięcia, nie będzie wymagało zapłaty podatku od spadków i darowizn. Potwierdzają to organy skarbowe. Transakcji nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Konieczne jest jednak zawarcie w tej sprawie umowy w formie aktu notarialnego.
Wiesława Moczydłowska
20.08.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Będzie nowelizacja przepisów dotyczących podatku akcyzowego. Chodzi o wprowadzenie uproszczeń dla małych producentów energii odnawialnej i dla samorządów korzystających z odnawialnych źródeł energii. Zmiany mają być przyjęte w trzecim kwartale 2022 roku.
Krzysztof Koślicki
19.08.2022
Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy
Podatnik musi wiedzieć, że postępowanie, które dotyczy jego spraw, jest prowadzone zgodnie z prawem, a fiskus szanuje jego uprawnienia, wywiązuje się ze swoich obowiązków i dąży do efektywnego zakończenia sprawy. Działania fiskusa nie mogą być jednak elementem odwetu na podatniku – do takiego wniosku doszedł właśnie WSA we Wrocławiu. Eksperci potwierdzają, że odwet to częsta motywacja skarbówki.
Krzysztof Koślicki
19.08.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Spółka świadcząca usługi na rzecz niepowiązanego kontrahenta, którego rzeczywistym beneficjentem jest tzw. podmiot rajowy, nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych, skoro to ona jest rzeczywistym właścicielem należności wypłacanych jej przez kontrahenta. Potwierdza to interpretacja podatkowa dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB1-1.4010.237.2022.1.AW).
Jagoda Trela Sławomir Buszko
18.08.2022
CIT PIT
Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
18.08.2022
Finanse publiczne
Rozpoczęta 24 lutego br. inwazja Rosji na Ukrainę trwa już prawie 183 dni. Zdarza się, że w tym okresie obywatel Ukrainy nie może opuścić Polski, a miejsce stałego pobytu członków jego rodziny pozostaje poza RP. Powstaje wtedy problem ustalenia jego rezydencji podatkowej. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, które szkodzą bezpieczeństwu rozliczeń podatkowych osób fizycznych.
Gabriel Jędrol
18.08.2022
PIT Doradca podatkowy Ukraina
Najpóźniej w najbliższy poniedziałek, 22 sierpnia, część przedsiębiorców może zmienić formę opodatkowania. Można też z tym poczekać do rozliczania rocznego PIT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że decyzji nie warto odkładać. Przestrzegają też, że zamykanie biznesu na kilka dni, by wybrać korzystniejsze zasady, może być ryzykowne.
Krzysztof Koślicki
18.08.2022
PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Resort finansów przypomniał w środę, że duże przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe mają obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Należy go wypełnić do dnia zakończenia roku podatkowego.
Krzysztof Koślicki
17.08.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy
Zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, nie jest więc istotna data podpisania umowy czy pobrania pieniędzy tytułem zadatku czy zaliczki, a dochody (przychody) z tego najmu można opodatkować zarówno na zasadach ogólnych, jak i ryczałtem.
Krzysztof Kaźmierski
17.08.2022
PIT
Argument, że numer rachunku bankowego fundacji był znany organowi podatkowemu, gdyż został wskazany w rejestrze organizacji pożytku publicznego, to za mało. Bez znaczenia jest także fakt, że fundacja z tego rachunku realizowała zobowiązania podatkowe na rzecz urzędu skarbowego. Urząd skarbowy ma prawo odmówić przekazania 1 proc. podatku, jeśli organizacja nie poda w obowiązującym terminie numeru rachunku bankowego.
Wiesława Moczydłowska
17.08.2022
PIT Rachunkowość
Spółka przekształcona nie będzie zobowiązana do poboru i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty dywidendy na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi w zakresie, w jakim dywidenda będzie pochodzić z zysków zatrzymanych. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa. Spółki z o.o. przekształcone z komandytowych nie muszą więc płacić z tego tytułu PIT.
Wiesława Moczydłowska
17.08.2022
CIT Doradca podatkowy Spółki
Nowe przepisy o VAT zredukują obowiązki fakturowania w przypadku otrzymywania zaliczek na poczet dostawy towarów i świadczenia usług. Faktury zaliczkowej w pewnych sytuacjach po prostu nie trzeba będzie wystawiać. Unowocześnione będą też reguły przechowywania paragonów. To część większego programu upraszczania rozliczeń VAT.
Paweł Rochowicz
17.08.2022
VAT Rachunkowość
Do 30 września w Ministerstwie Finansów trwają konsultacje, które wskażą kierunek zmian, jakie czekają rynek księgowych. Co powinno zostać zmienione? Nie ma tu oczywistej odpowiedzi. Jako duże biuro rachunkowe, zatrudniające setki księgowych, widzimy zwłaszcza w procesie rekrutacji, jak duże są różnice w kompetencjach kandydatów na stanowisko księgowego – pisze Natalia Głogowska-Dej, partner w Vistra.
Natalia Głogowska-Dej
16.08.2022
Rachunkowość Finanse
Fiskus interpretuje nową ulgę na zabytki dość korzystnie dla podatników. Pozwala nawet na znaczne unowocześnienia starych budynków, o ile tylko zgadza się na to konserwator zabytków. Z wydanych ostatnio interpretacji można nawet wyczytać, że ulga ta nie zniknie w ciągu najbliższych lat. Jednak nie ma co liczyć na jej stosowanie do nieruchomości zakupionych przed 2022 rokiem.
Paweł Rochowicz
16.08.2022
PIT Budownictwo Polski Ład
Najistotniejszą korzyścią dla podatników jest realizacja zasady neutralności VAT. Obroty wewnątrz grupy nie są opodatkowane VAT, przez co nie wystawia się faktur, nie ma również konieczności weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) oraz ewentualnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności - mówi Bartłomiej Kołodziej, wicedyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.
Wiesława Moczydłowska
16.08.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Cel mieszkaniowy możemy zrealizować w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Szwajcarii. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja tego celu. Do zastosowania zwolnienia z PIT nie jest przeszkodą czasowe wynajęcie lokalu i zamieszkiwanie w nim tylko przez część roku.
Wiesława Moczydłowska
13.08.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Rzecznik MŚP: Przepisy antykaruzelowe dobrze działają

VAT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Spada liczba decyzji organów skarbowych dotyczących wyłudzeń VAT. O ile za 2016 rok wyniosła ponad trzy tysiące, to za rok 2021 tylko 62. Zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców świadczy to o skuteczności wprowadzanych w ostatnich latach przepisów przeciwdziałających oszustwom na tle tego podatku.
Paweł Rochowicz
12.08.2022
VAT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
W pakiecie zmian w ustawie o VAT znalazły się przepisy, które zlikwidują niektóre podatkowe przyczyny pogarszania płynności finansowej firm, zwłaszcza tych handlujących z krajami Unii Europejskiej. Projektodawcy sami zauważają, że niektóre dzisiejsze regulacje powodują nieuzasadnione kredytowanie budżetu państwa przez przedsiębiorców.
Paweł Rochowicz
12.08.2022
VAT Prawo gospodarcze Finanse