Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów o zaniechaniu poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Zaniechanie poboru obowiązuje od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku. Będzie dotyczyło dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Krzysztof Koślicki
19.03.2022
CIT Rachunkowość Ukraina
W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków, podatnik ma prawo do odliczenia 1/2 kosztów uzyskania przychodu w postaci nakładów na budowę budynku dotyczących usług murarskich, ciesielskich, udokumentowanych rachunkami uproszczonymi. Rachunki te muszą jednak zawierać wszystkie elementy wymagane dla faktury. Skarbówka łagodnie podchodzi do tego tematu.
Wiesława Moczydłowska
19.03.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Zbliża się termin składania deklaracji podatkowych za 2021 rok. To ostatnia możliwość dla samotnych rodziców, by skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczenia swoich przychodów z dzieckiem. W przyszłym roku, stosujący tę preferencję, podatnicy będą mogli skorzystać jedynie z ulgi dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł. Nie będzie już możliwości rozliczenia PIT-u razem z dzieckiem.
Yurii Krasniuk
18.03.2022
Domowe finanse PIT
Żaden doradca podatkowy i księgowy nie dysponuje w chwili obecnej wolnymi mocami przerobowymi, przy swoich dotychczasowych obowiązkach i nowych, wynikających z Polskiego Ładu oraz szeregu poprawek mających nadejść w kolejnych miesiącach. Czy taki miał być upragniony cel zaleceń – utrata księgowych i doradców podatkowych przez szpitale i przychodnie, a w konsekwencji brak jakichkolwiek ksiąg?
Agnieszka Czernik
18.03.2022
Rachunkowość Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Fiskus może posługiwać się dowodami z postępowań karnych

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Dowody zebrane w postępowaniu karnym skarbowym, które potwierdzają istnienie w transakcjach między kontrahentami pustych faktur, mogą być wykorzystane przez skarbówkę w sprawach podatkowych. Fiskus nie może jednak tych dowodów ukrywać przed podatnikiem. To niedopuszczalne, ponieważ w ten sposób organ ogranicza prawo podatnika do obrony swoich praw.
Krzysztof Koślicki Wiesława Moczydłowska
18.03.2022
Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. Poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie przedłużające terminy rozliczenia do 30 czerwca zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Sobczak
17.03.2022
CIT Prawo gospodarcze
Nieprowadzenie księgi, nieprzechowywanie księgi we właściwym miejscu, a także brak powiadomienia w terminie organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego lub inny upoważniony podmiot, zostały odpowiednio usankcjonowane przez przepisy kodeksu karnego skarbowego. Powinni o tym pamiętać podatnicy, którzy z uwagi na przekroczenie ustawowych limitów przychodów są zobowiązani do zaprowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Krzysztof Kaźmierski
17.03.2022
Ordynacja Rachunkowość

VAT od usług finansowych nie taki oczywisty

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Resort finansów zachęca do rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania usług finansowych. Problem jednak w tym, że przez brak przepisów przejściowych, prawidłowe rozliczenie podatku nie jest możliwe. Nie wiadomo chociażby, kiedy ma powstawać obowiązek podatkowy. Usługi finansowe są zasadniczo zwolnione z VAT, ale Polski Ład wprowadził możliwość ich dobrowolnego opodatkowania.
Krzysztof Koślicki
17.03.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
W 2021 roku podatnicy skierowali do organów skarbowych więcej wniosków o interpretację niż rok wcześniej. Najczęściej pytali o PIT i VAT. Skarbówka wydała łącznie 23 025 indywidualnych interpretacji, z czego 1153 zaskarżono do wojewódzkich sądów administracyjnych. Eksperci ostrzegają, że Polski Ład spowoduje jeszcze większy wzrost wniosków do fiskusa i skarg do sądów.
Wiesława Moczydłowska
16.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Na wniosek podatników i w dialogu z biznesem pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi – na 1 stycznia 2025 r. - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara w wysokości 5 tys. zł wobec przedsiębiorców, którzy nie wprowadzą tego.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
PIT VAT Małe i średnie firmy
Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę, że dziś bank ma obowiązek przekazania „skarbówce” informacji o rachunku bankowym osoby podejrzanej - od 1 lipca 2022 r. będzie to zaś dotyczyło osoby fizycznej. Ponadto dostęp do konta będzie możliwy nie tylko na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego, ale także naczelnika urzędu skarbowego.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
W rozliczeniu podatkowym za 2021 rok, podobnie jak w poprzednich latach, istnieje możliwość uwzględnienia ulgi termomodernizacyjnej. Ulga ta została wprowadzona w celu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Umożliwia ona pomniejszenie podstawy opodatkowania o równowartość niektórych wydatków, poniesionych np. na remonty budynków mieszkalnych lub instalację nowego źródła energii.
Anna Koperska
15.03.2022
PIT Rachunkowość
Osoba prywatna może sprzedać bez podatku dochodowego elementy zbieranej przez lata kolekcji. Dopóki transakcje nie mają charakteru inwestycyjnego, nie trzeba do tego rejestrować działalności gospodarczej. Ale nabywca czasami ma obowiązek zapłaty 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Taką daninę płaci się nawet od umowy kupna-sprzedaży psa.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Domowe finanse PIT
Darowizny przekazywane na cele charytatywne można odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT. Wpłaty przekazane w tym roku, będzie można rozliczyć jednak dopiero w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku. Już teraz jednak można wesprzeć fundacje i stowarzyszenia, niosące pomoc Ukraińcom, przekazując im 1 proc. podatku.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Domowe finanse PIT Ukraina
Rodzice szukają sposobów, by przekazać zgromadzone środki tylko swojemu dziecku, a nie również jego małżonkowi. Zależy im, rzecz jasna, by zrobić to jak najtaniej. Chcą także uniknąć podatku. Zainteresowanie tematem potwierdzają najnowsze interpretacje podatkowe, ale i pytania trafiające do redakcji Prawo.pl.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu, wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zmianę formy opodatkowania i przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Okazuje się jednak, że mają teraz problemy w bankach. Ryczałtowcy nie prowadzą pełnej księgowości, ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bankom trudno więc oszacować ich zdolność kredytową.
Krzysztof Koślicki
14.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Specustawa dla uchodźców bez ochrony państwowych spółek i urzędników

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
Przy okazji niesienia pomocy Ukrainie Sejm zdecydował też o zwolnieniu z odpowiedzialności za nietrafione decyzje państwowe podmioty gospodarcze i urzędników. Wywołało to kontrowersje, jako regulacja nieuzasadniona i niedopuszczalna w ustawie poświęconej zupełnie innym sprawom. Senat w piątek wykreślił te przepisy, a w Sejmie w sobotę nie znalazła się większość dla odrzucenia tej poprawki.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.03.2022
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
Tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Poinformował również, że trwają pracę nad tarczą antyputinowską. Ochrona przed inflacją weszła w życie 1 lutego, jej celem była obniżka podatków i akcyzy na paliwa, gaz, energię elektryczną. Zmniejszyły się również stawki, którymi objęte zostały podstawowe produkty żywnościowe.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2022
Ukraina

Paulina Biskup: Refundacja pracownikom kosztów pracy zdalnej bez PIT

PIT Rachunkowość Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wypłacane przez pracodawcę kwoty ekwiwalentu pracownikom wykonującym pracę zdalną w formie ryczałtu za zwiększone koszty prądu i wody oraz koszty dostępu do internetu, zakupu sprzętu elektronicznego, biurka i fotela, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Na pracodawcy nie ciążą więc obowiązki płatnika z tego tytułu – mówi radca prawny Paulina Biskup.
Wiesława Moczydłowska
12.03.2022
PIT Rachunkowość Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zakup klimatyzacji z funkcją grzania można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Trzeba jednak wykazać związek poniesionego wydatku z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, którego celem jest każdorazowo modernizacja istniejącego budynku, Chodzi o docieplenie i modernizację systemu grzewczego. Tak wynika z najnowszej interpretacji skarbówki.
Wiesława Moczydłowska
12.03.2022
Domowe finanse PIT
Minister Finansów podpisał rozporządzenie, które przedłuża na 2022 rok zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów związanych z kredytem hipotecznym. Pozwoli to na zaniechanie poboru PIT z tytułu wierzytelności umorzonych osobie fizycznej w związku z kredytem mieszkaniowym, jak również świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem.
Krzysztof Koślicki
11.03.2022
Domowe finanse PIT
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że organy podatkowe mogą domagać się zapłaty podatku u źródła od odsetek, które powinny być należne od nieoprocentowanej pożyczki, ale na podstawie zawartej nie są wymagane. Podatek trzeba w takiej sytuacji obliczyć od odsetek, jakie byłyby należne na warunkach rynkowych.
Krzysztof Koślicki
11.03.2022
CIT Doradca podatkowy Prawo unijne
Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że z ulgi podatkowej, która miała ułatwić niesienie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie, nie skorzystają polskie fundacje i stowarzyszenia - nawet te, które są zarejestrowane jako organizacje pożytku publicznego. Zostały one bowiem pominięte w rozporządzeniu.
Krzysztof Koślicki
10.03.2022
VAT Doradca podatkowy Ukraina

Ukraińcy jednak bez zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

CIT PIT Podatek od spadków i darowizn Ukraina
Sejm przyjął w środę ustawę dotyczącą pomocy uchodźcom z Ukrainy. Z projektu wynikało, że możliwe będzie zwolnienie Ukraińców z podatku od spadków i darowizn do końca 2022 roku. Przyjęta wersja nie zawiera jednak tego przepisu. Firmy dostały jednak możliwość rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z pomocą.
Krzysztof Koślicki
10.03.2022
CIT PIT Podatek od spadków i darowizn Ukraina
Resort finansów poinformował w czwartek, że minister finansów zawiesił uchwałę samorządu doradców podatkowych zakazującą im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych. Przesądziły o tym względy formalne, o których Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) została poinformowana.
Krzysztof Koślicki
10.03.2022
Doradca podatkowy Administracja publiczna
Wiele osób zastanawia się obecnie, jak może pomóc obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy – tym przybywającym do Polski po raz pierwszy i tym, którzy już wcześniej mieszkali w naszym kraju. Dotyczy to również osób zatrudniających pracowników z Ukrainy. Pracodawcy dysponują w tym zakresie możliwością skorzystania ze szczególnego sposobu wsparcia pracowników – zapomogi.
Piotr Zaremba
10.03.2022
Domowe finanse PIT Prawo pracy
Ponad 73 proc. ankietowanych przedsiębiorców opowiada się za ustawowym uregulowaniem zawodu księgowego. To wniosek z raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Uczestnicy ankiety uważają, że brak takiego uregulowania zagraża bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Raport wpisuje się w rozpoczęte przez Ministerstwo Finansów prekonsultacje dotyczące zawodu księgowego.
Wiesława Moczydłowska
10.03.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy
Wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużamy czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze zostało ogłoszone w środę w Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Sobczak Krzysztof Koślicki
09.03.2022
Rachunkowość Prawo gospodarcze
W drugim kwartale 2022 roku rząd planuje przyjąć zmiany dotyczące czynnego żalu i wydłużenia okresów przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych. Chodzi też o zaostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych. Za zmiany odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Projektowane rozwiązania mają na celu m.in. redukcję szarej strefy.
Krzysztof Koślicki
09.03.2022
Prawo karne Prawnicy Ordynacja
Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że wielu polskich pracodawców zdecydowało się wesprzeć finansowo zatrudnianych przez siebie Ukraińców. Wypłacają im zapomogi finansowe, które mają przynajmniej częściowo pomóc w tym trudnym czasie. Mają jednak wątpliwości, jak tę pomoc traktować. Dotyczą one wykazywania przychodu do opodatkowania u pracowników, ale też firmowych kosztów podatkowych.
Krzysztof Koślicki
09.03.2022
PIT Rachunkowość Ukraina
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski