Ustawa nie narzuca kryteriów zwalniania nauczycieli

Nie ma nakazu dla dyrektora szkoły do zmniejszania zatrudnienia w pierwszej kolejności nauczycielom o niższym stopniu awansu zawodowego - tłumaczy Krzysztof Lisowski w serwisie LEX/Prawo Oświatowe.

11.05.2016

Opieka nad dzieckiem bez dodatkowego wniosku

Nauczyciel, który wybierze sposób wykorzystywania opieki w godzinach, nie musi wnioskować o udzielenie zwolnienia od pracy tylko w czasie trwania zajęć - pisze Joanna Lesińska w serwisie LEX Prawo...

10.03.2016

Statut nie musi określać terminów rekrutacji

Statut szkoły nie musi powielać powszechnie obowiązujących regulacji odnośnie terminów rekrutacji. Warto jednak, by odsyłał do odpowiednich regulacji w tym zakresie - pisze Joanna Lesińska w...

22.02.2016

Wyjazd na Erasmusa można czasem uznać za delegację

Nauczyciel, który wyjeżdża na program Erasmus+, powinien wziąć bezpłatny urlop. W szczególnych przypadkach dyrektor może jednak potraktować wyjazd jako delegację - pisze Krzysztof Lisowski w serwisie...

10.02.2016