Nagrody nie wlicza się do podstawy trzynastki

Do podstawy trzynastki nauczyciela wlicza się dodatki motywacyjny i funkcyjny, nie wlicza się natomiast nagród - pisze Joanna Lesińskaw serwisie LEX/Prawo Oświatowe.

17.01.2017

Pensum nauczycieli wspomagających ustala gmina

Organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiada kompetencje do ustalania pensum nauczyciela wspomagającego - informuje Agata Piszko w LEX Prawo Oświatowe.

19.10.2016

Dzień bez zajęć to nie dzień wolny

Pracownik nie musi wnioskować o urlop bezpłatny na dni, kiedy i tak nie wykonywałby pracy, ale musi się liczyć z tym, że można go będzie wezwać do szkoły - pisze Marta Handzlik w serwisie LEXPrawo...

12.10.2016

Radny może być asystentem rodziny

Dopuszczalne jest zatrudnienie radnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w jednostce organizacyjnej gminy, w której pełni mandat, pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w urzędzie tej gminy i nie...

04.10.2016