Wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli ustala wójt

Wójt w formie zarządzenia ustala wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli oraz zasad organizacji dyżurów wakacyjnych. Zarządzenie wydaje wójt na wniosek dyrektorów i rad pedagogicznych przedszkoli i...

14.07.2017

Nauczyciel WDŻ tylko na umowę o pracę

W szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego nauczyciel może zostać zatrudniony jedynie na podstawie umowy o pracę. Nawet jeżeli chodzi o przedmioty o niewielkiej liczbie godzin -...

06.07.2017

Odprawa czasem nawet przy ograniczeniu etatu

Reforma oświaty nie uchyla obowiązków związanych z ograniczeniem liczby godzin nauczycielom, którzy nie pracują w gimnazjach. Z niektórymi należy podpisać kolejną umowę i wypłacić im odprawę-...

07.06.2017

Nagroda jubileuszowa także w kilku placówkach

Jeśli więc pracownik jest zatrudniony w dwóch placówkach to do nagrodę jubileuszową należy mu wypłacić w każdej szkole - pisze Marta Handzlik w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

14.04.2017