Jak często prowadzi się obserwacje u nauczycieli?

Nie ma przepisów, które ściśle regulowałyby terminy obserwacji zajęć nauczyciela podczas stażu na kolejny stopień awansu - podkreśla Jan Chojnacki w serwisie LEXPrawo Oświatowe....

19.03.2018

Dodatek stażowy dla każdej umowy oddzielnie

Rozstrzygając o prawie do dodatku stażowego, nauczycielowi należy wliczyć wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia. Z tym że, jeżeli ma kilka umów, to dla każdej oddzielnie - podkreśla Agnieszka...

27.11.2017

Jeden ZFŚS w nowo utworzonym zespole szkół

W zespole szkół, który powstał po reformie, powinien funkcjonować jeden Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - przypominaAgata Piszko w serwisie LEX/Prawo Oświatowe.

24.11.2017