Nauczycielka otrzymała stopień nauczyciela mianowanego 31 sierpnia 2017 r. Posiada jedynie ocenę dorobku zawodowego. Czy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego we wrześniu 2018 r.?

 

 

 

Staż po czterech latach pracy

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Przy czym nauczyciel mianowany, legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

 

Nauczyciel specjalista jednak na "śmieciówce"?>>

 

Z początkiem nowego roku szkolnego, tj. od dnia 1 września 2018 r. staż na stopień nauczyciela dyplomowanego będą mogli rozpocząć nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 4 lata od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczycielka, która uzyskała stopień nauczyciela minowanego w dniu 31 sierpnia 2017 r. i nie legitymuje się wyróżniającą oceną pracy, a jedynie pozytywną oceną dorobku zawodowego za okres stażu będzie mogła rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego z dniem 1 września 2021 r.

 

W której szkole nauczyciel powinien złożyć wniosek o egzamin, jeżeli w trakcie odbywania stażu zmienił miejsce pracy?>>