Jan Chojnacki

Specjalista w Wydziale Awansu Zawodowego Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przewodniczący komisji ds. awansu zawodowego. W latach 2002-2004 członek zespołu koordynacyjnego program szkoleń dla przewodniczących komisji i ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Artykuły autora

Na awans w szkole trzeba dłużej poczekać

Kadry w oświacie

Od 1 września 2018 r. obowiązują dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczycieli. Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trzeba poczekać cztery lata....

28.09.2018
1  2  3  4  5  6  7  8  9    16