Jan Chojnacki

Artykuły autora

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

WprowadzenieSystem awansu wpisuje się w szerszy kontekst reformy edukacji. Wprowadzenie ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektrych innych ustaw...

21.02.2008
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16