Jan Chojnacki

Artykuły autora

Nie trzeba rozpoczynać kolejnego stażu

Nauczyciel kontraktowy nie musi ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.Karta Nauczyciela nie przewiduje takiego obowiązku - przypomina Jan Chojnacki w serwisie LEXPrawo Oświatowe.

18.10.2017

Praca w kilku szkołach, ale staż tylko w jednej

Jeżeli nauczyciel pracuje w kilku szkołach i praca łącznie składa się na połowę wymiaru zajęć, szkołę odbywania stażu wyznacza organ prowadzący - podkreśla Jan Chojnacki w serwisie LEX Prawo...

21.09.2017

Awans zawodowy nie dla asystenta nauczyciela

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta nauczyciela nie może odbywać stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Obowiązuje ja kodeks pracy - przypomina Jan Chojnacki w serwisie LEX PrawoOświatowe.

16.09.2016
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    16