Resort edukacji pracuje nad zmianami w ustawie - Prawo Oświatowe. Znowelizowany zostanie m.in. przepis dotyczący opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół.

Opiniowanie arkusza organizacyjnego nie do końca jasne

Resort edukacji nie ma szczęścia do regulacji dotyczących arkuszy organizacyjnych. W 2017 r. wydał rozporządzenie, które określało zasady opiniowania arkuszy zanim jeszcze weszły w życie przepisy ustawowe, co wywołało duże kontrowersje.

W przypadku arkuszy na rok szkolny 2017/2018 skrócił terminy tak, że nie dało się ich zachować, bo rozporządzenie weszło w życie zbyt późno. Tym razem zmiana ma dotyczyć podmiotu wydającego opinię, ale projektowany przepis nie został dobrze sformułowany.

Pomysł niezły, wykonanie niekoniecznie

MEN proponuje, by opiniowanie przez organizacje związkowe konieczne było tylko wtedy, gdy dyrektor otrzyma w terminie dane o liczbie pracowników należących do organizacji związkowej. Informacje przekazywane mają być raz na kwartał.

Jak mówi nam Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związki Nauczycielstwa Polskiego, sam pomysł nie jest nowy, ale przez złe sformułowanie projektowanego zapisu, ustawa nie wywoła takich skutków.

- Przez brak precyzyjnych zapisów zostanie tak jak jest teraz - podkreśla wiceprezes ZNP. Dyrektorzy będą przekazywać arkusze oddziałom związkowym, nawet gdy nie mają pracowników należących do danej organizacji.