Już we wrześniu rodzice dostaną po 300 zł na każde dziecko. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Tysiące wniosków w ciągu miesiąca

Wnioski można składać od 1 lipca 2018 r. , a pieniądze poowinny zostać wypłacone najpóźniej do 30 września 2018 r. Wnioski w tym programie należy złożyć najpóźniej do 30 listopada, bo inaczej świadczenie przepadnie.

O wypłatę świadczenia na dziecko starać się mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni. Pieniędzy nie dostaną rodzice przedszkolaków ani dzieci, które pójdą do zerówki, co skrytykował rzecznik praw dziecka. - W praktyce początek roku szkolnego dla rodzin z dzieckiem w wieku przedszkolnym wiąże się również z dodatkowymi wydatkami, m.in. związanymi z zakupem przyborów, czy materiałów dydaktycznych. Tak skonstruowany projekt zmian nie gwarantuje w pełni realizacji celu jaki stawia sobie Rząd, tj. wspieranie i wzmacnianie polskich rodzin – zwraca uwagę Marek Michalak.

Dopłaty do podręczników bez zmian

Jak wyjaśnia wiceminister edukacji Maciej Kopeć, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne ustala dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołu nauczycieli uczących danego przedmiotu. Pieniądze na ten cel wypłaca się raz na trzy lata.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne w 2018 roku wynosi:

- 75 zł na ucznia w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych i II klas szkół podstawowych;

- 25 zł na ucznia w przypadku uczniów klas III szkół podstawowych (na uzupełnienie zasobu podręczników do nauki języka obcego nowożytnego w klasach III niezbędne z powodu zwiększenia się liczby uczniów w tych klasach w stosunku do roku ubiegłego),

- 140 zł na ucznia w przypadku uczniów klas IV szkół podstawowych (na uzupełnienie zasobu podręczników niezbędne z powodu zwiększenia się liczby uczniów w tych klasach w stosunku do roku ubiegłego),

- 180 zł na ucznia w przypadku uczniów klas V szkół podstawowych,

- 140 zł na ucznia w przypadku uczniów klas VI szkół podstawowych (na uzupełnienie zasobu podręczników do starej podstawy programowej niezbędne z powodu zwiększenia się liczby uczniów w tych klasach w stosunku do roku ubiegłego),

- 250 zł na ucznia w przypadku uczniów klas VII szkół podstawowych, na ucznia w przypadku uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe w 2018 roku wynosi:
- 50 zł na ucznia w przypadku uczniów klas I – III szkół podstawowych,
- 25 zł na ucznia w przypadku uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum.