Pensum nauczyciela w zerówce to 22 godziny

Wymiar pensum nauczyciela, który prowadzi grupę złożoną z pięcio- i sześciolatków, wynosi 22 godziny lub jest ustalany przez organ prowadzący - przypomina Joanna Lesińska w serwisie LEX Prawo...

05.04.2017

Rekolekcje także w szkole niepublicznej

Uczniowie szkoły niepublicznej także powinni mieć prawo do zwolnienia z trzech kolejnych dni zajęć szkolnych w celu uczestnictwa w rekolekcjach - pisze Bożena Barszczewska w serwisie LEXPrawo...

16.03.2017

Godziny ponadwymiarowe z ograniczeniami

Ustawa reformująca system oświaty wprowadzi ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2019/2020 - przypomina Agata Piszko w serwisie LEXPrawo Oświatowe.

02.03.2017

Nagrody nie wlicza się do podstawy trzynastki

Do podstawy trzynastki nauczyciela wlicza się dodatki motywacyjny i funkcyjny, nie wlicza się natomiast nagród - pisze Joanna Lesińskaw serwisie LEX/Prawo Oświatowe.

17.01.2017