Nauczyciel WDŻ tylko na umowę o pracę

W szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego nauczyciel może zostać zatrudniony jedynie na podstawie umowy o pracę. Nawet jeżeli chodzi o przedmioty o niewielkiej liczbie godzin -...

06.07.2017

Odprawa czasem nawet przy ograniczeniu etatu

Reforma oświaty nie uchyla obowiązków związanych z ograniczeniem liczby godzin nauczycielom, którzy nie pracują w gimnazjach. Z niektórymi należy podpisać kolejną umowę i wypłacić im odprawę-...

07.06.2017

Nagroda jubileuszowa także w kilku placówkach

Jeśli więc pracownik jest zatrudniony w dwóch placówkach to do nagrodę jubileuszową należy mu wypłacić w każdej szkole - pisze Marta Handzlik w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

14.04.2017

Pensum nauczyciela w zerówce to 22 godziny

Wymiar pensum nauczyciela, który prowadzi grupę złożoną z pięcio- i sześciolatków, wynosi 22 godziny lub jest ustalany przez organ prowadzący - przypomina Joanna Lesińska w serwisie LEX Prawo...

05.04.2017

Rekolekcje także w szkole niepublicznej

Uczniowie szkoły niepublicznej także powinni mieć prawo do zwolnienia z trzech kolejnych dni zajęć szkolnych w celu uczestnictwa w rekolekcjach - pisze Bożena Barszczewska w serwisie LEXPrawo...

16.03.2017

Godziny ponadwymiarowe z ograniczeniami

Ustawa reformująca system oświaty wprowadzi ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2019/2020 - przypomina Agata Piszko w serwisie LEXPrawo Oświatowe.

02.03.2017