"Wczasy pod gruszą" nie zawsze opodatkowane

Jeżeli wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń socjalnych pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przekroczy kwoty 380 zł, to nie podlegają one opodatkowaniu.

06.07.2016

"Wczasy pod gruszą" bez względu na staż pracy

Prawo do świadczeń socjalnych nie powinno być uzależnione od stażu pracy. Znaczenie może mieć natomiast fakt wykorzystania urlopu w naturze - przypomina serwis LEX Prawo Oświatowe.

01.07.2016