Czy w myśl art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. nauczycielowi zatrudnionemu na pełnym etacie (25/25), pracującemu codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku po 5 godzin, przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem w systemie godzinowego rozliczania, czyli 16 godzin = 3 dni wolne i dodatkowo 1 godzina w dniu czwartym?

Odpowiedź:
Nauczyciel, który wybierze wykorzystywanie opieki w godzinach, wskazuje terminy zwolnienia z pracy, które mogą przypadać w czasie zajęć dydaktycznych.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin (co umożliwia korzystanie z opieki przez części dni) albo 2 dni roboczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy w dniach albo godzinach decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Przepisy k.p. nie nakładają na pracownika obowiązku (zaś pracodawcy nie udziela uprawnienia) uzyskania zgody na konkretny termin zwolnienia od pracy. Do pracownika należy wybór terminów (w tym także godzin) opieki. Dyrektor powinien udzielić zwolnienia od pracy w terminie wskazanym przez swojego pracownika. Nauczyciel może więc chcieć wykorzystywać opiekę nad dzieckiem zarówno w godzinach zajęć dydaktycznych (wszystkich lub niektórych w danym dniu), jak i w pozostałych godzinach, kiedy realizuje inne obowiązki pracownicze, w tym np. godziny karciane – art. 42 ust. 1 i 2 w zw. z art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.).

 

Nowe gwarancje z kodeksu pracy nie dla nauczyciela>>

Przykładowo nauczyciel zatrudniony na pełen etat bez godzin ponadwymiarowych może wykorzystać od 1 do 8 godzin w jednym dniu, bez względu na liczbę godzin dydaktycznych w ramach pensum przypadających do przepracowania w tym dniu. Nauczyciel, który w danym dniu ma przydzielonych 5 godzin dydaktycznych, może chcieć wybrać od 1 do 8 godzin. Nie jest natomiast zobowiązany do korzystania ze zwolnienia od pracy w danym dniu przez cały czas zajęć z uczniami. Jeśli nauczyciel będzie chciał skorzystać z opieki nad dzieckiem w jednym tygodniu 3 dni po 5 godzin i dodatkowo 1 godzinę w czwartym dniu, jest do tego uprawniony. Ponieważ takie wykorzystywanie opieki oznacza dla nauczyciela nieobecność w pracy przez części 4 dni w tygodniu, dyrektor może ewentualnie zobowiązać nauczyciela do realizacji pozostałych zajęć i czynności w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy przypadających w tych dniach w miarę możliwości w miejscu pracy.

Nauczyciel skorzysta na nowych przepisach o opiece nad dzieckiem>>

Dowiedz się więcej z książki
Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł