Podstawa dotacji bez wydatków na zerówki

Do podstawy dotacji dla przedszkola niepublicznego nie wlicza się więc wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

14.01.2016

Przegapienie terminu pozbawia świadczenia z zfśs

Przegapienie terminu na złożenie wniosku o zapomogęz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest podstawą jego odrzucenia - przypomina Marta Handzlik w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

22.12.2015

Rada szkoły nie dla wicedyrektora

Wicedyrektor szkoły nie powinien wchodzić w skład rady szkoły. Należy stosować tę samą zasadę co do dyrektora szkoły - pisze Bożena Barszczewska w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

18.12.2015

Regulamin ZFŚS nie może dyskryminować emerytów

Zmniejszenie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla szkolnych emerytów byłoby niezgodnym z przepisami ograniczeniem możliwości korzystania z funduszu socjalnego u pracodawcy, u...

12.12.2015

Rodzic nie zawsze ma prawo do informacji o dziecku

Rozwiedziony rodzic nie ma dostępu do wszystkich informacji o swoim dziecku.Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, kto sprawuje opiekę - pisze Piotr Gąsiorek w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

23.11.2015