Nagroda jubileuszowa także dla przyszłego emeryta

Gdy nauczycielowi, z którym szkoła rozwiązuje umowę, brakuje dwunastu miesięcy do nabycia uprawnień emerytalnych, placówka wypłaca mu nagrodę jubileuszową, jeżeli spełnił wszystkie przesłanki jej...

04.08.2015

Zmiany w statucie zależą od jego szczegółowości

Aktualizacja statutu szkoły zależy od stopnia jego szczegółowości, powinno się jednak wziąć pod uwagę nowe cele wskazane w rozporządzeniu dotyczącym oceniania uczniów - pisze Krzysztof Lodziński w...

17.07.2015

Do września trzeba zaktualizować statut szkoły

Statuty szkół trzeba dostosować do noweli ustawy o systemie oświaty. Głównym obszarem zmian będzie ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w tych kwestiach...

10.07.2015

Oddział przedszkolny nie jest samodzielną placówką

Oddział przedszkolny nie jest samodzielną jednostką organizacyjną. Zachowuje wprawdzie odrębności programowe, ale funkcjonuje w szkole podstawowej. Sposób jego funkcjonowania należy więc określić w...

29.05.2015

Nauczyciel w szkolnej zerówce z wyższym pensum

Pensum nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach przy szkołach podstawowych, pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 22 godziny. Jeszcze dłużej pracują wychowawcy młodszych dzieci - pisze...

26.05.2015