Pensja dla asystenta raczej bez dodatków

Asystent nie jest nauczycielem, wysokość jego wynagrodzenia wynika wyłącznie z zapisów zawartej z nim umowy o pracę - pisze Agnieszka Kosiarz w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

13.08.2015

Nagroda jubileuszowa bez powtórki

Jeśli po udokumentowaniu prawa do nagrody jubileuszowej pracownik nabędzie prawo do nagrody wyższej w ciągu 12 miesięcy od tego dnia i ma okres zatrudnienia wyższy niż wymagany do nagrody danego...

07.08.2015

Brakuje wzoru opinii zwalniającej z wf

Od września dyrektor będzie decydował, z jakich zajęć wf zwolnić ucznia. Tymczasem przepisy nie określają wzoru opinii lekarskich, które są podstawą takiego zwolnienia - pisze Krzysztof Lodziński w...

04.08.2015

Nagroda jubileuszowa także dla przyszłego emeryta

Gdy nauczycielowi, z którym szkoła rozwiązuje umowę, brakuje dwunastu miesięcy do nabycia uprawnień emerytalnych, placówka wypłaca mu nagrodę jubileuszową, jeżeli spełnił wszystkie przesłanki jej...

04.08.2015

Zmiany w statucie zależą od jego szczegółowości

Aktualizacja statutu szkoły zależy od stopnia jego szczegółowości, powinno się jednak wziąć pod uwagę nowe cele wskazane w rozporządzeniu dotyczącym oceniania uczniów - pisze Krzysztof Lodziński w...

17.07.2015

Do września trzeba zaktualizować statut szkoły

Statuty szkół trzeba dostosować do noweli ustawy o systemie oświaty. Głównym obszarem zmian będzie ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w tych kwestiach...

10.07.2015