Jakie warunki powinna spełniać osoba powołana na stanowisko ABI, szczególnie w zakresie odpowiedniego wykształcenia?

Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która spełnia następujące warunki:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych; 3) nie była karana za umyślne przestępstwo.
Przepisy prawa nie ustalają wymaganego wykształcenia dla administratora bezpieczeństwa informacji. Z punktu widzenia przywołanej powyżej regulacji – poziom i kierunek wykształcenia administratora bezpieczeństwa informacji jest obojętny. Nie jest też wymagane, by kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji legitymował się certyfikatami czy poświadczeniami ukończenia kursów czy szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych.

SZKOLENIE: Akademia Prawa Oświatowego. Ochrona danych osobowych w oświacie - 16.11.2015 r.>>

Istotne jest natomiast, by administrator bezpieczeństwa informacji posiadał odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, pozwalającą mu wywiązywać się z ustawowo nałożonych na niego zadań.
Posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych jest warunkiem koniecznym powołania danej osoby na administratora danych osobowych. Spełnianie przez daną osobę warunku posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych, podlegało będzie ocenie i decyzji administratora danych osobowych, który powołuje administratora bezpieczeństwa informacji.

GIODO wyda zaświadczenie o rejestracji administratora bezpieczeństwa informacji>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł