Termin rekrutacji do przedszkola określa dyrektor

W roku szkolnym 2014/2015 terminy rekrutacji do przedszkoli określają dyrektorzy przedszkoli w uzgodnieniu z organem prowadzącym. - przypomina Bożena Barszczewska w serwisie Prawo Oświatowe/ABC

27.01.2015

Dodatkowa umowa podstawą do pracy w ferie

Z nauczycielem, który chce prowadzić zajęcia w czasie ferii, można podpisać dodatkową umowę - pisze Krzysztof Lisowski w serwisiePrawo Oświatowe/ABC. Może to być umowa o pracę, ale na innym, niż...

14.01.2015

Nienależnie pobranym stypendium zajmie się wójt

Zwrotu stypendium wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem należy dokonać w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych. Organem właściwym w tej sprawie jest wójt - przypomina Agata Piszko w...

30.12.2014

Wyprawa na lodowisko jako WF? To możliwe

Szkoła może zorganizować w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego naukę jazdy na łyżwach - pisze Bogusława Wojtczak w serwisiePrawo Oświatowe/ABC. Byłyby to zajęcia do wyboru.

27.12.2014