Zawieszony nauczyciel nie dostanie dodatków

Zawieszonemu pedagogowi przysługuje jedynie wynagrodzenie zasadnicze w pełnym wymiarze. Nie może zatem liczyć na otrzymanie dodatków - podkreśla Piotr Gąsiorek w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

16.10.2014

Unijne stypendium dla ucznia jest dochodem

Stypendium przyznane ze środków unijnych jest dochodem w rozumieniu o pomocy społecznej - wyjaśnia Iwona Sierpowska w serwisie Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych/ABC.

22.09.2014

Dowóz uczniów na lekcje etyki to obowiązek gminy

Od pierwszego września gmina ma obowiązek zorganizować zajęcia etyki dla wszystkich chętnych uczniów. Co za tym idzie, jednostka samorządu jest zobowiązana zapewnić uczniom transport na te lekcje -...

15.09.2014