Nienależnie pobranym stypendium zajmie się wójt

Zwrotu stypendium wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem należy dokonać w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych. Organem właściwym w tej sprawie jest wójt - przypomina Agata Piszko w...

30.12.2014

Wyprawa na lodowisko jako WF? To możliwe

Szkoła może zorganizować w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego naukę jazdy na łyżwach - pisze Bogusława Wojtczak w serwisiePrawo Oświatowe/ABC. Byłyby to zajęcia do wyboru.

27.12.2014

Praca w niepublicznej szkole nie liczy się do stażu

Do stażu pracy nauczycielskiej nie wlicza się stażu pracy w szkole niepublicznej. Wyjątkiem są placówki działające na prawach szkół publicznych - pisze Joanna Lesińskaw serwisiePrawo Oświatowe/ABC.

27.11.2014

Trzeci język obcy na zajęciach dodatkowych

Lekcje trzeciego języka obcego szkoła może realizować na zajęciach dodatkowych. Nie można go zaliczyć do puli godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia z języków - wyjaśnia Bogusława Wojtczak w...

19.11.2014