Nie ma odwołania od nieprzyznania nagrody

Od nieprzyznania nagrody nie można się odwołać, ponieważ decyzja w tej sprawie ma charakter uznaniowy - pisze Agnieszka Kosiarz w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

28.10.2015

Opieka podczas transportu zależy od szkoły

Liczba opiekunów, którą szkoła musi zapewnić podczas transportu uczniów, nie jest określona w przepisach. Można stosować analogiczne zasady, jak podczas wycieczek szkolnych - pisze Agata Piszko w...

20.10.2015

Pensja dla asystenta raczej bez dodatków

Asystent nie jest nauczycielem, wysokość jego wynagrodzenia wynika wyłącznie z zapisów zawartej z nim umowy o pracę - pisze Agnieszka Kosiarz w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

13.08.2015

Nagroda jubileuszowa bez powtórki

Jeśli po udokumentowaniu prawa do nagrody jubileuszowej pracownik nabędzie prawo do nagrody wyższej w ciągu 12 miesięcy od tego dnia i ma okres zatrudnienia wyższy niż wymagany do nagrody danego...

07.08.2015

Brakuje wzoru opinii zwalniającej z wf

Od września dyrektor będzie decydował, z jakich zajęć wf zwolnić ucznia. Tymczasem przepisy nie określają wzoru opinii lekarskich, które są podstawą takiego zwolnienia - pisze Krzysztof Lodziński w...

04.08.2015