Kwalifikacje ABI: wykształcenie nie ma znaczenia

Poziom i kierunek wykształcenia administratora bezpieczeństwa informacji jest obojętny. - pisze Magdalena Sender w serwisie Prawo Oświatowe/ABC. Ochrona danych osobowych w szkole będzie tematem...

30.10.2015

Nie ma odwołania od nieprzyznania nagrody

Od nieprzyznania nagrody nie można się odwołać, ponieważ decyzja w tej sprawie ma charakter uznaniowy - pisze Agnieszka Kosiarz w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

28.10.2015

Opieka podczas transportu zależy od szkoły

Liczba opiekunów, którą szkoła musi zapewnić podczas transportu uczniów, nie jest określona w przepisach. Można stosować analogiczne zasady, jak podczas wycieczek szkolnych - pisze Agata Piszko w...

20.10.2015