Nauczyciel ma 39 lat staż pracy, uzyskał prawo do wcześniejszej emerytury (do 2008 r.). Pyta mnie, czy to prawda, że musi odejść w sierpniu przyszłego roku. Dowiedział się, że co prawda po sierpniu 2018 r. nie straci nabytego prawa do emerytury z KN, ale zmienią się bardzo niekorzystnie wskaźniki. Może to spowodować emeryturę mniejszą nawet o kilkaset złotych. Czy to prawda? Jeśli tak, to jakie wskaźniki się zmienią?

Odpowiedź
Przejście na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, a w przypadku określonym w art. 21 ustawy zmieniającej przejscie na emeryturę po 31.08.2018 r. – spowoduje obliczenie wysokości emerytury według nowych zasad (art. 26 u.f.u.s.).

Emerytura dla nauczyciela, który skorzysta z prawa do wcześniejszej emerytury, zostanie obliczona według tzw. starych zasad (rozdział 4 działu II u.f.u.s.).

Nauczyciel, który ma 65 lat, wciąż może przejść na wcześniejszą emeryturę>>

Precyzyjne określenie, które zasady okażą się w konkretnym przypadku korzystniejsze wymaga wielu szczegółowych danych oraz dokumentów poświadczających wysokość odprowadzanych składek. W celu uzyskania dokładnej informacji należy udać się do jednostki ZUS i poprosić o wyliczenie emerytury: zarówno według starych, jak i nowych zasad, co pozwoli na porównanie wysokości spodziewanych świadczeń w obu wersjach wyliczeń.

Prawo oświatowe z serii MERITUM Krzysztof GawrońskiPrawo oświatowe z serii MERITUM>>