Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy liceum ogólnokształcące dla młodzieży.
Czy szkoła ma obowiązek organizowania rekolekcji wielkopostnych dla uczniów, jeżeli w zajęciach religii uczestniczy łącznie tylko 10 uczniów?


Odpowiedź
Jeżeli szkoła niepubliczna organizuje nauczanie religii, to obowiązkiem szkoły jest umożliwienie uczniom uczestniczącym w nauczaniu religii odbycia rekolekcji wielkopostnych. Uczniowie szkoły niepublicznej także powinni mieć prawo do zwolnienia z trzech kolejnych dni zajęć szkolnych w celu uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych.

Przedłużanie lub zakończenie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty>>

Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. W przypadku szkoły niepublicznej zapisy dotyczące udziału uczniów uczęszczających na lekcje religii w rekolekcjach wielkopostnych powinien zawierać statut szkoły.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów