Od 1 września 2016 r. zatrudniamy nauczyciela języka polskiego (stopień awansu mianowany). Będzie miał przydzielone 3 pierwsze klasy, łącznie 12/18.
Czy z powodu wygaszania gimnazjów można tego nauczyciela zatrudnić na czas określony na okres 3 lat z powodu organizacji nauczania?


Odpowiedź
Nie, ponieważ w chwili obecnej poza zarysem planów resortu edukacji, wskazanych na konferencji prasowej, nie ma żadnych regulacji normatywnych, które konkretyzowałyby taką potrzebę organizacyjną po stronie szkoły.
Ponadto, w planach resortu edukacji ma być podobno możliwa zmiana formuły organizacyjnej gimnazjów, bez likwidacji ich odrębności organizacyjnej (gimnazja nie będą likwidowane jako szkoły, mają bowiem zostać przekształcone w szkoły podstawowe o strukturze organizacyjnej klas 5-8). Stąd też nawet likwidacja gimnazjów jako typu szkoły nie musi się wiązać z likwidacją szkoły jako takiej, a więc także z likwidacją etatu nauczycielskiego.
W związku z powyższym nauczyciela należy zatrudnić na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 12/18 na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły sam wybierze wicedyrektora>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów