Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Nagroda jubileuszowa nie jest zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę danego pracownika. Jest to odrębne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w...

18.10.2007

Formy realizacji kształcenia indywidualnego

W niniejszym komentarzu przedstawione zostały zasady organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły oraz...

04.10.2007
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski