Rząd przygotował projekt „Programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach publicznych”. Dotacja z budżetu państwa obejmie szkoły, w których uczy się nie mniej niż 200 uczniów. W programie założono, że szkoły, które dotychczas nie instalowały urządzeń do monitorowania zostaną wyposażone w standardowe zestawy do monitorowania wejść, to jest: dwie kamery umożliwiające rejestrację zdarzeń od wewnątrz i na zewnątrz wejścia, kolorowy monitor oraz urządzenia dodatkowe niezbędne do zainstalowania zestawu. W ramach dotacji możliwa będzie także modernizacja i rozbudowa funkcjonujących już obecnie systemów monitorowania wizyjnego. Z harmonogramu programu wynika, że samorządy powinny złożyć wnioski o dofinansowanie do wojewodów do 24 sierpnia. W tym roku z budżetu państwa na ten cel zostanie przeznaczonych 40 mln zł. Podobne środki rząd zamierza wygospodarować w kolejnych latach. Pieniądze zostaną podzielone proporcjonalnie do liczby publicznych szkół i placówek w poszczególnych województwach. Minimalny koszt zakupu standardowego zestawu do monitorowania pojedynczego wejścia szkolnego oraz jego instalacji został oszacowany na 8 000 zł. Koszty eksploatacji ponosić będą organy prowadzące.

źródło: Serwis Samorządowy PAP, 24 lipca 2007