Gmina dofinansuje wakacje najbiedniejszym

Rodziny o najniższych dochodach mogą liczyć na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci - informuje Dziennik Gazeta Prawna. Niejednokrotnie kwota dofinansowania pokrywa koszty całego wyjazdu.

06.08.2012

Senat uchwalił zmiany w finansowaniu szkół

Senat nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Doprecyzowuje ona przepisy dotyczące dotowania z subwencji szkół publicznych i niepublicznych w okresie wakacji, tak by ich...

06.08.2012

Nowelizacja ustawy o SIO przyjęta bez poprawek

Senat nie zapropnował poprawek do nowelizacji ustawy o nowym Systemie Informacji Oświatowej. Zakłada ona zwiększenie anonimowości danych gromadzonych w SIO dotyczących pomocy...

06.08.2012

RPD chce stworzenia mobilnych poradni dentystycznych

Próchnica nadal jest poważnym problemem dotykającym dzieci i młodzież. W walce z tą powszechną chorobą pomóc mają dentobusy - mobilne poradnie dentystyczne zorganizowane w autobusach. O ich...

03.08.2012

Efektywne nauczanie tematem Edu Trendy 2012

Dzisiejsza szkoła kładzie szczególny nacisk na efektywną pracę z uczniem. W poprawie wyników pomaga wykorzystanie nowoczesnych metod pracy - narzędzi coachingowych oraz metod szybkiego...

03.08.2012

Łączenie szkół w zespoły sposobem na oszczędności

Trwający od kilku lat niż demograficzny i kryzys wymuszają oszczędności na organach prowadzących. Jednym z pomysłów jest łączenie szkół w zespoły, nie można jednak przy tym zapominać o obwarowaniach...

03.08.2012

Kolejne nieprawidłowości w programie e-podręcznik

Nie widać końca kontrowersji wokół programu e-podręcznik. Jak donosi Rzeczpospolita Krzysztof Wojewodzic, koordynator rządowego projektu e-podręcznik, jest też prezesem spółki sprzedającej tego...

02.08.2012

Kandydat na wizytatora nie może odwołać się do WSA

Nabór na stanowisko wizytatora w okręgowym zespole nadzoru pedagogicznego jest zwykłą procedurą wyboru kandydata na stanowisko pracy, dla której ustawodawca nie przewidział możliwości odwoływania się...

02.08.2012