Biuro prasowe MEN opublikowało sprostowanie do niektórych informacji prasowych dotyczących przedstawionego przez ministra edukacji projektu podstawy programowej, w tym podstawy z języka polskiego i listy lektur. Sprostowania dotyczą m.in. następujących nieprawdziwych informacji:
  • zakazu czytania „Kubusia Puchatka” w szkole podstawowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej – proponowana podstawa nie narzuca lektur dla klas 1-3, pozostawiając to wyborowi nauczyciela, który najlepiej zna swoich uczniów i potrafi dobrać dla nich odpowiednie do ich wieku lektury;
  • braku na zaproponowanej liście książek takich autorów jak Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski czy Wiliam Szekspir
  • projektu czytania przez uczniów lektur wyłącznie we fragmentach. Uczniowie powinni czytać książki w całości, natomiast nauczyciel ma obowiązek omówić z nimi na lekcji fragment stosowny do zawartych w podstawie wymagań. Prezentowane propozycje to minimum, które uczeń będzie znał kończąc szkołę;
  • okrojenia zaproponowanej listy lektur w porównaniu do dotychczasowej. W liceum pojawiają się nowe pozycje do wyboru dla nauczyciela – wybrane powieści europejskie np. Zoli, Balzaka czy Flauberta; wybrane współczesne powieści literatury polskiej i światowej.
 
Źródło: MEN, 16.04.2008 r.