Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Komentarz dotyczy warunków nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasad ustalania ich wysokości, wypłaty i finansowania, a także trybu postępowania w sprawach o...

15.10.2009