MEN do jedenastolatki: proszę zwrócić się do MKiDN

Jedenastoletnia uczennica spytała resort edukacji o to, czemu nie będzie mogła kontynuować edukacji w gimnazjum plastycznym. MEN odpowiada, że powinna zwrócić się do resortu kultury - informuje...

13.12.2016

Szkoły muzyczne będą ośmioletnie

Szkoły muzyczne, w których prowadzi się kształcenie ogólne będą szkołami ośmioletnimi - powiedziała w Szczecinie minister edukacji narodowej Anna Zalewska pytana o protesty rodziców uczniów szkół...

13.12.2016

Edukacja dwujęzyczna potrwa o rok dłużej

Licea dwujęzyczne będą mogły stworzyć oddziały przygotowawcze. Roczna nauka drugiego języka ma dać szansę uczniom, którzy nie uczęszczali do takich klas w podstawówce.

13.12.2016

Koszty reformy nie do przewidzenia

Samorządowcy są zgodni: na to, jak przebiegnie reforma edukacji, ogromny wpływ będzie miała sytuacjafinansowo-ekonomiczna gmin i powiatów, które dziś na finansowanie planowanych zmian w oświacie nie...

13.12.2016

Częstochowa: zwolnienia nauczycieli już pewne

Po reformie edukacji w proponowanym kształcie w Częstochowie pewne są redukcje etatów gimnazjalnych; niepewne i ograniczone - możliwości zagospodarowania większej liczby zwalnianych nauczycieli w...

12.12.2016

Lekcje biologii bez teorii ewolucji?

Z podstaw programowych dla lekcji biologii znika wymóg, by uczeń wskazywał ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej - zauważa Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN. Eksperci...

09.12.2016

MEN zadba o upowszechnianie wiedzy o Polsce

RPO zwrócił się do MEN z pytaniem, czy należy podejmować działania w celu upowszechnienia wiedzy o Polsce w brytyjskich szkołach.Resort odpowiada, że już podejmuje takie działania.

09.12.2016