W Sejmie trwają prace nad tzw. ustawą okołobudżetową, która określa m.in. podstawę wyliczania kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W 2018 r. kwota będzie utrzymana na poziomie z 2012 r. - po raz kolejny odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wyniesie 2 879,91 zł.

Brak podwyżek odpisu krytykuje ZNP, który postuluje powiązanie funduszu z kwotą bazową, na podstawie której wyliczane są pensje pedagogów (określanej w ustawie budżetowej).

Związkowcy zauważają też, że ustawa budżetowa zakłada podwyżki z wyrównaniem od 1 maja 2018 r. nie zaś od 1 kwietnia, jak twierdzi resort edukacji. Jak wyliczają, w ujęciu rocznym, wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,33 proc., a nie 5 proc., o których cały czas mówi minister edukacji.

Sprawdź szczegóły zapowiadanych podwyżek nauczycielskich wynagrodzeń>>