Przedsięwzięcie, realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) zainaugurowano w środę w Kielcach. Podczas konferencji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego wypowiadali się eksperci zajmujących się grą w szachy i edukacją szachową; zaprezentowano też multimedialną lekcję szachów.

Projekt jest kierowany do nauczycieli szkół podstawowych woj. świętokrzyskiego – głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Jak powiedział Tomasz Kościak z ŚCDN, do udziału w przedsięwzięciu przyjęto dwukrotnie więcej nauczycieli niż planowano - dwieście osób. W pierwszym semestrze roku szkolnego wezmą oni udział w specjalistycznym kursie, dotyczącym edukacji szachowej.

"Patrząc na badania naukowe, wskazujące że edukacja szachowa jest niesamowicie korzystna dla rozwoju intelektualnego dziecka wiemy, że warto tego typu zagadnienia wprowadzać do szkół" – ocenił Kościak.

Jak tłumaczył, to od dyrekcji placówek będzie zależało, w jaki sposób zagadnienia szachowe będą wdrażane w szkołach - czy w ramach godzin lekcyjnych, czy w postaci dodatkowych zajęć w klasach I-III.

W szkoleniach mogą brać udział zarówno osoby początkujące, jak i mające doświadczenie szachowe zdobyte w pracy z dziećmi. Zajęcia są tak skonstruowane metodycznie, by osoba nieznająca podstaw szachów opanowała zasady gry i zdobyła przygotowanie do poprowadzenia zajęć. Dla szkół delegujących nauczycieli do programu, planowane jest wsparcie w podstawowy sprzęt szachowy.

Jak podkreślają inicjatorzy przedsięwzięcia, edukacja szachowa na wczesnym etapie edukacyjnym ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, przede wszystkim w zakresie: logiki, wyobraźni przestrzennej, analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Zajęcia szachowe dają uczniom możliwość nie tylko zabawy z wykorzystaniem gier planszowych, logicznych i strategicznych, ale pozwalają też nauczycielom kształtować u dzieci takie cechy osobowości, jak: wiara we własne możliwości, właściwe zachowania w sytuacjach trudnych (radzenie sobie z wygraną i porażką), podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności. Gra w szachy uczy też rywalizacji w duchu fair play.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. (PAP)

Autor: Katarzyna Bańcer

ban/ js/