System profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami...
17.04.2008
Zapoczątkowane w 1999 r. reformy systemu edukacji oraz administracji publicznej nałożyły ciężar...
10.04.2008
Na stronie internetowej BIP MEN ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji...
10.04.2008
Czy nauczycielowi szkoły podstawowej przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw....
Urszula Kołowska
03.04.2008