Komentowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny...
27.08.2009
Według Dziennika koszt szkolnej wyprawki wyniesie w tym roku około tysiąca zł i będzie średnio o 30...
20.08.2009
Przepis art. 6 ust. 2 ustawy o systemie oświaty stanowi jednoznacznie, iż publiczna forma...
Alicja Brzezińska
20.08.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski