Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu, musi złożyć pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole. W przypadku, gdy deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny w maju składał do OKE, to również oświadczenie składa w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Egzaminy poprawkowe odbędą się w sierpniu. Egzaminy pisemne: 21 sierpnia 2012 r., a egzaminy ustne w dniach 20 – 24 sierpnia 2012 r.