Wszystkie media zamieszczają komentarze do decyzji Prezydenta odrzucającej znowelizowaną ustawę o...
12.03.2009
Kształcenie w formie stacjonarnej oznacza inaczej naukę w systemie dziennym. Organizacja...
Krzysztof Lodziński
12.03.2009
Komentarz szczegółowo omawia pojęcie płacy nauczycielskiej jako wynagrodzenia ze stosunku pracy....
Michał Culepa
12.03.2009
Dyrektor każdej placwki oświatowej sporządza plan obrony cywilnej, według wytycznych ogłoszonych...
Alicja Brzezińska
05.03.2009