Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej "to kluczowe zadanie ma być realizowane poprzez rozpoczęty w tym roku rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła”.

Projekt ten składa się z 4 zasadniczych części:
- e-szkoła - czyli wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt taki jak mobilne pracownie komputerowe,
- e-nauczyciele - czyli szkolenia nauczycieli,
- e-zasoby edukacyjne - czyli między innymi stworzenie e-podręczników,
- e-uczeń - czyli zapewnienie uczniom dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Ważnym jest, aby wszystkie komponenty "Cyfrowej szkoły" wzajemnie się uzupełniały i współgrały. Istota wdrażanego projektu zobowiązuje do tego, aby społeczeństwo było na bieżąco informowane o podjętych i zrealizowanych działaniach. Więcej>>

O planach na przyszłość związanych z projektem "Cyfrowa szkoła" pisaliśmy także tutaj>>