W komunikacie opublikowanym na swojej stronie resort zapowiada wdrożenie rządowego programu pomocy uczniom. Formą pomocy będzie zasiłek losowy na cele edukacyjne w 2012 r. Pomoc w ramach programu, w wysokości 1000 zł., będzie mogła być udzielona uczniom, którzy w roku szkolnym 2012/2013: realizowali obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczęszczali do szkół dla młodzieży wszystkich typów. Będzie on wypłacony tym uczniom, których rodziny otrzymały zasiłek celowy. 
Pieniądze przekazane zostaną także na organizacje czternastodniowych wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenów poszkodowanych przez żywioły. Dofinansowanie wyniesie  1 200 zł na każde dziecko i obejmie transport, wynagrodzenie kadry pedagogicznej i psychologicznej, realizację programu, ubezpieczenie, w razie wystąpienia takiej potrzeby - zakup lub uzupełnienie podstawowego ekwipunku osobistego dzieci (w tym odzieży, obuwia, bielizny osobistej, środków higieny, torby lub plecaka). Dodatkowo ministerstwo przypomina samorządom, że mogą ubiegać się o zwiększenie subwencji oświatowej z jej rezerwy. Więcej>>