"Przedsięwzięcia, które zostaną dofinansowane to m.in.:
- wakacyjne warsztaty profilaktyczno-edukacyjne - polegające na organizacji warsztatów dla dzieci na temat zdrowego trybu życia, spotkania z psychologami, lekarzami, dietetykami, a także na budowaniu sieci współpracy pomiędzy rodzicami, szkoła, a instytucjami działającymi w lokalnym środowisku,
- Zajęcia edukacyjne dla młodzieży organizowane przez Klub Krótkofalowców, czyli innowacyjny projekt, który ma na celu zainteresowanie dzieci przede wszystkim krótkofalarstwem i elektroniką, a także historią i geografią;
- "Talent - Technologia-Tolerancja",  który polegać będzie na organizowaniu zajęć pozalekcyjnych z matematyki i informatyki
- "Nie, że wszystko mnie troszkę obchodzi, to mnie naprawdę zajmuje" - projekt polegający na rozpoznawaniu, rozwijaniu i kształtowaniu uzdolnień i pasji muzycznych, plastycznych i teatralnych.