Czy można na podstawie art. 22 k.n. obniżyć wymiar czasu pracy nauczycielce, która urodziła się w 1953 r. i ma 30 lat stażu pracy?

Co zrobić w sytuacji, gdy nauczycielka nie wyrazi zgody na ograniczenie zatrudnienia, czy można wypowiedzieć jej stosunek pracy?
Czy w tej sytuacji nauczycielka podlega ochronie emerytalnej?
Ochrona przedemerytalna dla nauczycieli w sytuacji wskazanej w pytaniu nie obowiązuje. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>